Rozmanité podoby custom plastic cards

Výroba plastových karet je velmi rozšířená a žádaná. Smart card a další typy karet mají v dnešním světě rozmanité využití. Jejich výroba je jedna věc, ale uvedení do oběhu zase věc druhá. Proto se custom plastic cards vyrábějí v rozmanitých podobách, s možnostmi všech barev, typů písma, obrázků a zabezpečovacích prvků. Kromě výroby se provádí datifikace a personalizace karty. Na kartách se uvádí jejich číslo, údaje o majiteli, o využití karty, výše slevy, doba platnosti a mnoho dalších užitečných údajů, podle typu.

K čemu se karty využívají

Jaké jsou typy a využití kartiček z plastu? Asi nejjednodušším typem jsou advertising cards, tedy jakési navštívenky nebo kartičky s reklamou pro určitou firmu. Známou formou jsou platební karty a karty pro cestování hromadnou dopravou a vstup do turniketů. Application of plastic cards dále zahrnuje náhradu klíčů pro vstup do hotelových pokojů, slevové a zákaznické karty, karty pro kontrolu na vchod do objektu, id cards pro studenty či zaměstnance, karty pro knihovny, business cards for commercial security contractors, členské karty, plastové kalendáříky, dárkové certifikáty nebo karty pro vjezd na parkoviště. Využití je ale daleko více, tyto jsou asi nejčastější.

Důležité prvky na kartách

Na každé plastové kartě jsou určité údaje doplněné písmem a barvami, mnohdy také obrázky. Konečné provedené záleží na objednávce zadavatele. Plastic card printing zahrnuje všemožné typy písma. Podoba karty záleží na fantazii a požadavcích, vyrobit dnes jde skoro všechno. Pro zvýraznění plastického písma se využívá golden (silver, black) tipping on embossing. Většina karet je také opatřena ochrannými prvky a magnetickým pruhem, čárovým kódem nebo čipem. Tyto prvky umožňují vstupy do různých systémů a ukládání údajů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name