Sektorová dohoda pro energetiku zajistí odborníky na nové a moderní technologie

Logolink_SD

Jednou z osmi sektorových dohod v jednotlivých oborech, které vznikají v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů, je Sektorová dohoda pro energetiku.

Energetický sektor (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, těžba energetických surovin a výroba paliv) sice patří k relativně málo významným zaměstnavatelům, ale představuje strategický obor s vysokou náročností na kvalifikaci pracovníků. Odborníci budou potřební nejen v samotných energetických a průmyslových provozech, ale i v nadstavbových a souvisejících institucích (úřady v ČR nebo evropské instituce, ve kterých má ČR zastoupení).  Pokles počtu žáků na středních školách v elektrotechnických oborech s maturitou je ovšem za posledních 5 let skoro třikrát rychlejší než snižování způsobené demografickým vývojem. Přitom energetika očekává v blízké budoucnosti bouřlivý vývoj, spojený s rozvojem elektrotechniky a jejich aplikací do běžného života.

Vizí Sektorové dohody pro energetiku je proto vyřešit významný nedostatek odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v oboru a udržet kontinuitu kvality a kvantity odborníků v energetice při jejich přípravě a růstu a flexibilitě působení v rámci Evropské unie. Některé technologie u nás zatím nejsou vůbec realizovány, proto je v souvislosti se změnami v oboru nutné v předstihu připravovat generaci techniků a dělníků, kteří je budou schopni provádět a podílet se na jejich údržbě. Již nyní je zřejmé, že firmy budou mít problémy při zadávání velkých zakázek, protože současní pracovníci jsou v předdůchodovém nebo důchodovém věku a za pár let nebudou v ČR odborníci, kteří budou schopni realizovat tyto složité provozní systémy.

Tým sektorové dohody si stanovil tři cíle:

  • identifikovat technologie stěžejní v budoucích letech pro energetiku, včetně jejich ukotvení do rámcových vzdělávacích programů, Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, a vytvořit systém vzdělávacích dokumentů pro nové kvalifikace;
  • vybudovat systém páteřních středních škol ve vybraných krajích a veřejně tyto školy a energetické obory prezentovat a propagovat;
  • vytvořit podmínky pro nastavení systému stáží pro pedagogy a žáky v energetických firmách.

Podpis Sektorové dohody pro energetiku je plánován do konce května tohoto roku, přičemž strategickou část by měli podepisovat ministr průmyslu a obchodu, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a generální ředitelka Svazu. Jako realizační partneři by se měli připojit Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, MŠMT (v oblasti teoretické a praktické přípravy pro povolání, především při přípravě pedagogů, učebních materiálů, pomůcek), MPO (řešení v oblasti legislativy a podpory při zavádění nových technologií), Sektorová rada pro energetiku, zřizovatelé škol (krajské úřady) – radní pro školství a klíčoví zaměstnavatelé v oboru jako kupříkladu ČEZ, PRE, E.ON, ČEPS a Plzeňská teplárenská.

Součástí sektorové dohody je akční plán s termíny a subjekty zodpovědnými za jejich plnění. Realizace definovaných opatření bude probíhat přibližně do konce roku 2016, některé akce, jako např. prezentace páteřních středních škol na regionálních a celorepublikových akcích, budou realizovány průběžně.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name