Vykazování intrastatu v roce 2014

Vykazovat faktury za hranice s sebou přináší nenadálé práci pro podnikatele se kterými musí počítat pro rok 2015. Částí povinností lidí, co podnikají je přinášet zprávy do hlášení intrastat. Statistický systém je prvkem eurostatu a orientovat se získáváním podkladů od živnostníků, kteří provádějí přeshraničníaktivity. Intrastatem se musí zaobírat každý, kdo splňuje elementární podmínky pro vykazování do systému intrastat. Pokud nemáte v úmyslu se intrastatem věnovat nebo nemáte přijatelné vědomosti pro vykazování do intrastatu, potom jsou podnikatelé, jenž se vykazováním intrastatu zabývají a skýtají tuto dovednost jako službu. Vynaložíte sice určité peněžní prostředky nadto za poskytování intrastatu, ale na druhou stranu se nebudete muset bát, že se s intrastatem dostatenete do nadbytečných potíží. Můžete si tak ušetřit trable a mít vykazování intrastatu pro existující fiskální rok v pohodě.

2014 jak hlásit intrastat

Každý rok v intrastatu vznikají nová předpisy a je nezbytné se s nimi v čas obeznámit. Znáte to, nevědomost neomlouvá. Jak jste na tom byli vy při přinášení intrastatu v roce 2011? Pokud vám činilo problémy včas se do systému přihlásit a včas podávat potřebná hlášení intrastatu, následně by snad nebylo by špatné si na dávání intrastatu zaplatit spolehlivou firmu, která se o vše postará.

V onom roce 2013 hlásí intrastat hlavně plátci

V roce 2015 mělo do systému intrastat povinnost přinášet desítky tisíc podnikatelských subjektů. To znamená, že do intrastatu bylo podáno několik desítek tisíc hlášení. Zhruba vychází, že každé druhé hlášení do systému intrastat udělá podnikatelský subjekt, který se zabývá poskytováním služeb hlášení intrastat.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name