Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj zajistí kvalifikované techniky a řemeslníky

Vizí právě vznikající Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce, zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu, které tvoří klíčovou část pracovních míst i hrubého domácího produktu v kraji. V současné době se toto odvětví dynamicky rozvíjí a je pod neustálým tlakem globálního světa hospodářství.

Přesto se už několik let podniky v Moravskoslezském kraji potýkají s nedostatečným počtem a kvalitou techniků a řemeslníků.  Tento nedostatek neumožňuje podnikům inovace, další růst a reálně hrozí pokles konkurenceschopnosti místních zaměstnavatelů, což bude mít i sociálně ekonomický dopad pro celý region. K tomuto problému se nyní přidává i potřeba nahradit špičkové dělníky a techniky v předdůchodovém a důchodovém věku. Bez této náhrady nelze kvalifikovaně zajistit a udržet další rozvoj oborů ve zpracovatelském průmyslu, zejména v situaci stále se snižujícího počtu žáků technických a řemeslných oborů.

Hlavní příčinou současného stavu na trhu práce v Moravskoslezském kraji je nízká atraktivita technických oborů spojená s restrukturalizací zpracovatelského průmyslu v 90. letech, nedostatečná pozitivní medializace technických oborů a profesí, podcenění střednědobého a dlouhodobého personálního plánování podniků v důsledku restrukturalizace výroby spojené s vysokým stupněm automatizace výroby, chybějící nebo málo využívaná specializovaná a profesionální centra celoživotního vzdělávání a také nevyužívaný systém dalšího vzdělávání. Problémem je i fakt, že struktura středního odborného školství neodpovídá potřebám současné ekonomiky. Nepříznivý demografický vývoj není třeba zmiňovat, ten je známou skutečností v celé zemi.

Tvůrčí tým regionální sektorové dohody si proto stanovil dva hlavní cíle:

  • podporu rozvoje systému dalšího vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje;
  • rozvoj spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů technických oborů (zejména středních technických škol) a veřejné správy.

Partneři dohody se zaměří především na zajištění informačního servisu pro zaměstnavatele o systému dalšího profesního vzdělávání a profesních kvalifikacích na bázi Národní soustavy kvalifikací, na podporu prosazení využití NSK v personální praxi zaměstnavatelů, vytvoření a zajištění systému pravidelného ročního monitoringu informací zjišťovaných u zaměstnavatelů zpracovatelského průmyslu s více než 100 zaměstnanci, zajištění podpory vzniku nových Autorizovaných osob pro klíčové technické a řemeslné profesní kvalifikace a podpory vzniku a rozvoje fungování center odborného vzdělávání při středních technických školách, na zvýšení prestiže technických a řemeslných oborů, vytvoření podmínek pro vzájemnou komunikaci zaměstnavatelů a středních technických škol na platformě poradních sborů jednotlivých škol. Jejich úkolem bude také zapojit zaměstnavatele, Úřad práce ČR a střední technické školy do náboru žáků základních škol, vytvořit podmínky pro realizaci pravidelné týdenní odborné stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve firmách a zajistit podporu pro zvýšení podílu zapojení zaměstnavatelů do odborné praxe žáků středních technických škol. Naplánováno je i větší praktické využití nástroje Úřadu práce ČR – zvolené rekvalifikace – pro navýšení počtu frekventantů technicky a řemeslně zaměřených kurzů klíčových profesních kvalifikací a jejich zkoušek a systematické využívání Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce MSK.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj by se měl uskutečnit do června tohoto roku, přičemž její strategickou část by měli podepisovat hejtman Moravskoslezského kraje, náměstkyně hejtmana kraje pro oblast školství, sportu a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Regionální rada odborových svazů ČMKOS, Asociace učňovských zařízení Moravskoslezského kraje a Asociace středních průmyslových škol Moravskoslezského kraje. Chybět nebudou samozřejmě ani zaměstnavatelé, jako např. OKD, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, VÍTKOVICE, ArcelorMittal Ostrava, Krnovské opravny a strojírny a další.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name