Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech

V Olomouckém kraji vykazují tři čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku pociťuje v oboru Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem. Českomoravská elektrotechnická asociace provedla v roce 2012 analýzu potřeb odborných pracovníků, z níž vyplývá, že u elektrotechnických firem bylo zaměstnáno více než 97 tisíc odborných pracovníků. Průmyslové společnosti vyžadují pracovníky se středoškolským vzděláním s výučním listem nebo s maturitou, ale i absolventy magisterského studia. Některé firmy pak poptávají doktorandy.

Na vzniku tohoto neutěšeného stavu se velkou měrou podílela skutečnost, že v roce 2013 ubylo absolventů elektrotechnických oborů na úkor nového oboru Informační technologie ze skupiny Informatické obory. Existuje také disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a reálnou možností vzdělávacího systému v kraji.

Na téma nedostatku kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech se soustředí právě vznikající Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj. Tvůrčí tým si ho vybral z několika důvodů – v regionu je totiž několik desítek dodavatelů pro elektrotechnický průmysl, hlavními exportními položkami Olomouckého kraje jsou točivé elektrické stroje a jejich díly (motory, generátory na střídavý proud, elektrická a mechanická zařízení pro domácnost (sušičky, pračky, myčky), elektrické přístroje (elektrická osvětlovací a jiná zařízení aut), elektrotechnický průmysl tvoří 11 % zaměstnavatelů v průmyslu a zaměstnává v kraji 21 % zaměstnanců průmyslu a roční obrat největších firem dosahuje více než 20 mld. Kč. Nedostatek odborných technických pracovníků omezuje provoz nejen elektrotechnických firem, ale především rozvoj a udržení konkurenceschopnosti elektrotechnických podniků z důvodu nedostatků pracovníků pro zajištění aplikovaného výzkumu a inovace výrobků. Přitom elektro obory jsou uplatnitelné ve všech oblastech činnosti, včetně služeb.

Vizí regionální sektorové dohody je vytvořit spolupracující prostředí všech aktérů, kteří mohou pozitivně ovlivnit vývoj vedoucí k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, v souladu s potřebami firem. Jedná se zejména o zvýšení zájmu žáků základních škol o elektrotechniku, užší propojení zaměstnavatelů a SŠ a podporu Olomouckého kraje a Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci.

Vizi regionální sektorové dohody budou aktéři naplňovat splněním dvou cílů:

  • Podporou školství k ovlivnění povědomí o technických, resp. elektrotechnických oborech (zvýšení povědomí o elektrotechnice a propagace elektro oborů ve školách, posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a školami v Olomouckém kraji, vzdělávání učitelů odborných předmětů a výchovných poradců pro volbu povolání);
  • Prohloubením spolupráce rozhodujících subjektů – zaměstnavatelů, škol, Olomouckého kraje, Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci (tvorba strategií vzdělávání v kraji, projednávání vzdělávací nabídky škol v poradních orgánech kraje, podpora vytvoření vzdělávacích center pro elektrotechnické obory, podpora udělování stipendií pro žáky elektrotechnických oborů, podpora činnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů a podpora přípravy projektů zaměřených na elektrotechnické obory).

Podpis Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj je naplánován na květen 2015. Její strategickou část by měli podepisovat hejtman Olomouckého kraje, ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Regionální rada ČMKOS. Do tvorby regionální sektorové dohody jsou již také zapojeni významní zaměstnavatelé a vzdělávací instituce, jako např. Siemens – odštěpný závod elektromotory, Mohelnice, ČEZ a.s., MIELE technika, Uničov, M.L.S. Holice, Olomouc, SSI Schäfer, Hranice, BIRCHER Proces Control BBC, Hranice, SIGNALBAU, Přerov,  Pars nova, Šumperk, MUBEA, Prostějov, CUOK, Olomouc, SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk, SŠ elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, SPŠ elektrotechnická, Mohelnice, SŠ technická a obchodní, Olomouc, SPŠ Přerov, SPŠ strojnická Olomouc, SPŠ elektrotechnická Olomouc, SŠ technická a zemědělská Mohelnice. V jednání jsou další firmy a školy.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name