Sektorová dohoda pro sociální služby si klade za cíl optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách

Systém sociálních služeb v České republice upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Přijetím tohoto zákona byla dovršena reforma sociálních služeb, započatá v první polovině devadesátých let dvacátého století. Zákon o sociálních službách (dále jen zákon) společně s dalšími zákony vytvořil její poslední pilíř, sociální pomoc. I přes skutečnost, že postavit třetí pilíř této zásadní polistopadové reformy trvalo přes deset let pokusů a vyjednávání, obsahuje současná právní úprava problematická místa, která způsobují v praxi problémy. Zásadní z nich se týká řízení lidských zdrojů a to především v oblasti odměňování (zákonem ovlivněné nepřímo) nebo v oblasti stanovování potřebné kvalifikace pro oprávnění působit jako odborný pracovník v sociálních službách. Stav lidských zdrojů v sociálních službách nejvíce charakterizuje fluktuace a neexistující personální standardy (kvantitativní i kvalitativní). Proto vzniká Sektorová dohoda pro sociální služby, jejímž cílem je ve spolupráci s poskytovateli, zřizovateli, donátory a gestory nastavit proces, na jehož konci bude vytvořen permanentní systém pro řízení lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb a také budou existovat personální standardy s dopadem do kvantity, kvality i financování sociálních služeb.

Základem pro správné fungování sociálních služeb v České republice je právě stanovení personálních standardů. Tyto standardy je potřebné konstruovat tak, aby určovaly akceptovatelný interval pro množství personálu na konkrétním druhu (skupině) sociálních služeb s ohledem na počty klientů a intenzitu jejich potřeby péče, a aby definovaly kvalitativní rámec, tedy konkrétní požadavky na kvalifikaci. Takto nastavené standardy budou sloužit nejen pro poskytovatele a jejich zřizovatele při manažerské personální práci, ale budou rovněž výchozím rámcem pro financování sociálních služeb v rámci dotačních programů na úrovni státu, krajů a obcí. Konečným požadovaným výsledkem je vznik systému pro řízení lidských zdrojů v sociálních službách.

Cílem sektorové dohody je vytvoření systému pro stanovení optimálních personálních standardů ve všech skupinách sociálních služeb a etablování systému jejich průběžné aktualizace.  Pro každou službu, charakterizovanou ve smyslu zákona (v aktuálním znění máme 33 druhů sociálních služeb) je cílem vytvořit kvantitativní (stanovení intervalu počtu pracovních míst ve vztahu zejména ke kapacitě dané služby) a kvalitativní (stanovení kvalifikačních požadavků) standard, a to v členění na jednotlivé typy pracovníků v sociálních službách (pečovatel, pracovník přímé péče, sociální pracovník, nepedagogický vychovatel).

Sektorová dohoda pro sociální služby, do jejíž přípravy se výrazně zapojila mimo jiné Asociace poskytovatelů sociálních služeb, bude podepsána v první polovině roku a strategickou část by měli signovat reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Partneři sektorové dohody si dali za cíl dosáhnout naplnění definovaných cílů do dvou let od jejího podpisu.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Sektorová dohoda pro sociální služby vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name