Sektorová dohoda v oblasti kybernetické bezpečnosti zajistí odborníky ke snížení rizik kybernetických hrozeb

Na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., který nabyl účinnosti v lednu a s nímž nastávají celé řadě státních institucí nové povinnosti v oblasti organizačních a technických opatření v návaznosti na kybernetickou bezpečnost státu, se rozhodl reagovat tvůrčí tým Sektorové dohody v oblasti kybernetické bezpečnosti, vznikající v projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Mimo státní organizace jsou zákonem o kybernetické bezpečnosti dotčeny i významné soukromé společnosti, například v oblasti dopravy, bankovnictví, energetiky a telekomunikací. Součástí zákona je povinnost dotčených subjektů vychovat, případně přijmout kompetentní lidské zdroje, které budou zabezpečovat činnosti a aktivity povinné ze zákona. Rozvoj lidských zdrojů se tak stává prioritou nejen pro subjekty s vazbou na kritickou infrastrukturu státu, ale i další subjekty veřejné správy a privátní sektor. Podle zahraničních výzkumů například v USA nyní schází až milion kompetentních odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a z podobných studií vyplývá, že v Německu a Velké Británii chybí 100 000 odborníků v tomto oboru. V ČR zatím podobná studie neexistuje, nicméně lze předpokládat, že v následujících letech vznikne potřeba přibližně 12 000 osob kompetentních pro plnění úkolů zabezpečení organizací a firem proti kybernetickým hrozbám.

Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost u nás dosud nepatřila k nejvyšším prioritám, neexistuje ani základní model a základní procesy rozvoje lidských zdrojů v této oblasti, které by definovaly blízkou realitu na trhu práce. Uvedený problém ve veřejné správě generuje také nejistotu v tom, kdo a s jakou kvalifikací má nové role plynoucí ze zákona zajišťovat. Vizí aktérů sektorové dohody je proto zabezpečení kompetentních lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti tak, aby bylo možné vychovat potřebné množství odborníků pro budoucí potřeby trhu práce, vycházející jak ze zákona o kybernetické bezpečnosti, tak z potřeb zaměstnavatelů, přestože jich se zákon přímo nedotýká.

Vizi sektorové dohody budou aktéři naplňovat splněním tří cílů:

  • formulací vzdělávacích programů a zajištěním jejich rozšíření mezi vzdělávacími institucemi;
  • rozšířením povědomí o kybernetické bezpečnosti nad rámec působnosti zákona č. 181/2014 Sb.;
  • vytvořením národního propagačního portálu a znalostní báze v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Podpis sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost, do jejíhož tvůrčího týmu jsou zapojeni Ministerstvo vnitra, Český institut manažerů informační bezpečnosti, NBÚ a firmy CONCEPTICA a Visitech, je plánován do konce května 2015. Strategickou část by měli podepisovat reprezentanti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci ČIMIB, AFCEA a případně NBÚ. Jako realizační partneři by se měli připojit Národní ústav pro vzdělávání, VŠE Praha, Univerzita obrany, Policejní akademie, SŠ informatiky, pojišťovnictví a finančnictví Brno, Smíchovská SPŠ, CONCEPTICA s.r.o., HP Learning centre, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, CEVRO, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name