Ekologické aspekty skladovacích hal

V příčinné souvislosti s ekonomickým rozvojem dochází i k přirozenému rozšiřování podnikatelských aktivit. Nejen v rozvíjejících se zemích narážíme na potřebu budování skladovacích, výrobních a prodejních prostor. Ideálním řešením skýtající rychlou a relativně cenově přijatelnou výstavbu skýtají montované konstrukce ocelových hal.

Výstavba montovaných hal však nepředstavuje jen řadu pozitiv, jako zvýšení zaměstnanosti a pozitivní vliv na obchodní bilanci, ale i významný zásah do životního prostředí. Potenciálních negativních dopadů je několik, avšak existují způsoby jak je minimalizovat či je dokonce zcela eliminovat.

Zábor půdy – tak zvaný sealing představuje v dnešní globální společnosti problém. Zmenšování užitné plochy, která by se dala využít pro zemědělské účely, vede k rostoucímu riziku zvyšování cen potravin, ne-li potravinové krize. S výstavbou na neobydlených územích (na zelené louce) je spojen i negativní vliv na zvířectvo. Stavba ocelových hal na novém území však nemusí vždy představovat plýtvání ornou půdou, alternativy ocelových staveb umožňují realizovat víceúrovňové parkoviště. Trvalou destrukci půdy zase vylučuje kompletní recyklovatelnost použitého stavebního materiálu.

rozměrná skladovací hala Španělsko

Pro svou rychlost výstavby a nižší ekonomickou náročnost jsou dnešní ocelové konstrukce velmi oblíbené.

Narušení vodního cyklu – nové zástavby mohou narušovat přirozené chování napadené dešťové vody, kdy se dešťovka vsakuje a postupně stéká do malých a větších toků. Skladové haly a všechny ostatní budovy ocelových konstrukcí však mají aplikovány postupy, při kterých je nakládání s dešťovou vodou zohledněno a nemizí tak uměle v kanalizaci. Hospodaření s dešťovou vodou upravuje i speciální zákon.

Spotřeba energie a nerostných surovin při výstavbě – plýtvání vzácnými, omezenými zdroji minimalizuje technologie výstavby montovaných hal, která je mnohem šetrnější než například výstavba za pomoci betonu nebo dřeva.

Spotřebe energie, materiálů na provoz budovy – Spotřeba energie na vytápění, klimatizaci nebo pohonných hmot prodražují provoz objektu a činí jej méně ekologickým. Moderní ocelové haly však tento problém řeší za pomoci moderních technologií na zateplení budovy, která je schopna odolat jak tuhým mrazům, tak i nesnesitelnému tropickému vedru.

Zdroj: http://ocelove-stavby.blogspot.cz/2015/03/skladovaci-haly-ekologie.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name