Factoring a jeho výhody pro váš podnik

Published by Bouchner on

Factoring je smluvně sjednané průběžné odkupování pohledávek, běžně se splatností do 180 dní, factoringovou firmou. Dodavatelé zboží nebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato firma se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a povětšinou vám je vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring a jeho výhody

Díky  faktoringu  lze s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím rovněž konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste pak navíc připraveni na sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur pak může představovat 14 dní až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi krátkodobá pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak frekventovaně využívá hlavně kvůli své nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko – charakteristitka

V případě bezregresního  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na pojišťovnu, a právě proto se mu říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno také v případě dodávek neověřeným odběratelům, popřípadě do zahraničí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.