Správa sítě ve firmě: jak na to

Správa sítě ve firmě má zabezpečit efektivní komunikaci, stabilní rychlost a ochranu dat. Splnění těchto základních parametrů na firemní síť je základem úspěchu každé podnikatelské jednotky v oblasti komunikace a výměny dat.

Správa sítě – outsourcing – zahrnuje návrh hierarchie, požadavků na hardware a software, konfigurace jednotlivých prvků počítačové sítě a nastavení služeb a technologií. Ke komplexní analýze potřeb na firemní síť na míru by měla nabídka zahrnovat i související konzultace na správu sítě.

Správa sítě

Zabezpečení sítě

Jedním z požadavků na firemní počítačovou síť je dostatečná kapacita a stabilita serverů, stabilní připojení k internetu a celková bezpečnost sítě. Správa sítí se skládá z řady dílčích úkonů a na její bezproblémový chod a údržbu by měl dohlížet proškolený správce sítě. Neočekávané problémy a rizika mohou negativně narušit procesní fungovaní podnikatelského subjektu.

Co zahrnuje správa sítě

Při výstavbě počítačové sítě se realizují následující kroky:

 • Zabezpečení počítačové sítě a ochrana dat před zneužitím
 • Zabezpečení počítačů (uživatelských stanic) v rámci sítě
 • Volba operačního systému, jeho instalace a implementace
 • Instalace a údržba aplikačních serverů
 • Integrace počítačů do sítě
 • Instalace a údržba software na jednotlivých počítačích
 • Nastavení hesel pro správu sítě a přístupů k datům klientů
 • Evidence HW a SW
 • Asistenční a konzultační služby

správa sítí

Ceník správy sítě

Cena správy sítě se liší podle šíře poskytovaných služeb, jejich kvalitě, rychlosti implementace a v závislosti na ceníku konkrétního dodavatele. Jedničkou na trhu v oblasti správy počítačových sítí je společnost Quadronet.

Smlouva – správa sítě

Po akceptaci nabídky dodavatele na správu firemní sítě je podepsána smlouva reflektující předmět smlouvy a výčet objednávaných služeb. Objednáním služeb na správu počítačové sítě se kupující zavazuje zaplatit smluvní částku v určeném čase a místě. Dodavatel se naopak zavazuje dodat nasmlouvané služby v příslušné kvalitě, čase a místě. Vzor smlouvy – správa sítě


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , ,

Comments

No comments so far.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name