Hejtman Jiří Rozbořil slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj, která pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech

Published by kbendikova@spcr.cz on

Podpis RSD pro Olomoucký kraj_11

Dne 20. května 2015 podepsal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jiří Šabata, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoj Minář a předseda Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Olomouckého kraje Jiří Šafář.

O den později se pak k regionální sektorové dohodě připojili realizační a výkonní partneři z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol.

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je vytvořit spolupracující prostředí všech aktérů, kteří mohou pozitivně ovlivnit vývoj vedoucí k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, v souladu s potřebami firem. Nepříznivý stav, kdy místní dodavatelé pro elektrotechnický průmysl hlásí kritický nedostatek potřebných pracovníků, vznikl především proto, že v roce 2013 ubylo absolventů elektrotechnických oborů na úkor nového oboru „Informační technologie“ ze skupiny Informatické obory. Druhým důvodem pak je to, že v kraji existuje významná disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a reálnou možností vzdělávacího systému.

Aktéři Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj si proto definovali několik opatření, jejichž pomocí docílí nápravy této situace a elektrotechnický průmysl veřejnosti ukáží jako perspektivní a prosperující odvětví. K těmto opatřením patří zejména zvýšení zájmu žáků základních škol o elektrotechniku, užší propojení zaměstnavatelů a středních škol a podpora Olomouckého kraje a Úřadu práce ČR.

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody, kteří budou zodpovídat za realizaci stanoveného akčního plánu, jsou vedle Krajského úřadu Olomouckého kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory významné firmy jako např. ČEZ, Siemens, odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Miele technika, SSI Schäfer, SIGNALBAU, M.L.S. Holice, Pars nova, Behr Bircher Cellpack BBC Czech, MUBEA – HZP, Mubea IT Spring Wire, ELZACO nebo PAS Zábřeh na Moravě. Za vzdělávací instituce se pak k dohodě připojují SŠ železniční, technická a služeb v Šumperku, SPŠ strojnická Olomouc, SŠ technická a obchodní Olomouc, Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou, SPŠ Přerov, SŠ technická a zemědělská Mohelnice, SPŠ elektrotechnická v Mohelnici, VOŠ a SPŠ Šumperk, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské v Prostějově, VOŠ a SOŠ automobilní Zábřeh a VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc. Je ovšem nutno dodat, že sektorová dohoda je právně nezávazný a otevřený dokument, k němuž je možno se kdykoliv připojit a vyjádřit tak svou vůli spolupracovat na plnění dohodnutých opatření.

Zástupci výše uvedených zaměstnavatelů a škol se při diskusi shodli na potřebě systémového řešení situace odborného školství, změně jeho financování a důrazu na pozitivní medializaci technických oborů. Za zaměstnavatele vyjádřil názor jednatel společnosti MUBEA – HZP Štěpán Urbanec: „Odborné školy, které mají mnohem vyšší náklady na výuku, související s novými technologiemi, strojním vybavením a  materiálem, jsou financovány stejným způsobem jako školy, jež tyto náklady nemají, např. gymnázia nebo ekonomické školy. Tento způsob financování nepřispívá k udržení kvality výuky a kvalitních studentů na těchto odborných školách. Považujeme za nutné, aby došlo ke zvýšení prestiže odborných profesí.  Dokud nebudou lidé vědět, že v profesi seřizovače nebo kvalifikované obsluhy stroje mohou mít zajímavou kariéru, budou se technické obory, zvláště pak učební, neustále potýkat s nedostatkem absolventů.“ Svůj postřeh doplnil i jednatel firmy ELZACO Jiří Vénos: Malé a střední podniky stojí tak trochu stranou a nejsou moc vidět, přitom je mnoho takových, v nichž pracuje řada nadšených a šikovných zaměstnanců. Přál bych si, aby regionální sektorová dohoda pomohla i k jejich zviditelnění.“

Hejtman Jiří Rozbořil při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky poděkoval všem zúčastněným za to, že se sami chtějí podílet na tolik potřebné nápravě vzniklého stavu. „Mým hlavním přáním je, aby si absolventi elektrotechnických oborů chtěli najít uplatnění v tomto odvětví, a aby v něm zůstali a vyvíjeli se, protože si to tento obor i zaměstnavatelé v našem kraji zaslouží,“ doplnil.

Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt sektorových dohod spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů inicioval, dodal, že o nepříznivé situaci na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků se mluví již mnoho let, v podobě regionální sektorové dohody ale konečně získáváme účinný nástroj řešení. „Úzká spolupráce a komunikace Krajského úřadu, Úřadu práce, firem a škol není úplně běžnou praxí, a proto si vážím toho, že v Olomouckém kraji se to podařilo. Díky ní budou mít zaměstnavatelé zajištěny absolventy škol s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, což se příznivě odrazí i na následném růstu regionální ekonomiky,“ řekl.

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoj Minář sdělil, že jakákoli aktivita, která podpoří technické školství a technické obory a zajistí kvalifikované zaměstnance pro podniky, které se významně podílejí na rozvoji Olomouckého kraje, je více než vítána.

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *