Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj pomůže vyřešit dramatický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti v autodopravy a opravy velkých vozů

Published by kbendikova@spcr.cz on

Vývoj nezaměstnanosti ve středních Čechách je velice podobný vývoji nezaměstnanosti v celé České republice. Situaci na trhu práce ve všech okresech Středočeského kraje v průběhu roku 2013 bylo možno z hlediska nezaměstnanosti považovat za stabilizovanou, avšak k 31. prosinci 2013 a k 31. lednu 2014 opět došlo k rapidnímu až neočekávanému růstu všech ukazatelů registrované nezaměstnanosti. Stěžejním průmyslovým odvětvím ve Středočeském kraji je automobilový průmysl, konkrétně výroba osobních aut a stabilně fungující koncepce navazujících podniků vyrábějících automobilové díly a přilehlá logistická skladová centra. Z provedených analýz vyplynulo, že zaměstnavatelé v kraji trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly v souvisejících oborech Mechanik nákladních aut a autobusů a Řidič nákladní dopravy se zaměřením na speciální tahače přepravující osobní a nákladní vozy a další stroje. Proto se tvůrčí tým Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj rozhodl definovat opatření, která povedou ke zlepšení této situace.

Jako hlavní problémy přitom zaměstnavatelé ve Středočeském kraji vidí vedle nedostatku kvalifikovaných (technických) pracovníků také malou spolupráci firem se školami, krátkou praxi studentů, neodpovídající obory středních odborných škol a učňovských učilišť a v neposlední řadě malou publicitu a podporu oboru.

Aktéři regionální sektorové dohody si proto dali za cíl posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a základními školami prostřednictvím spolupráce při náboru nových žáků a propagaci oboru, přispění k modernizaci a doplnění školních vzdělávacích programů, zlepšení a zacílení praktické výuky a zajištění výměny informací a společného postupu mezi dotčenými subjekty. Dalším cílem je posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR pomocí zprostředkování výměny informací ohledně fungování dotačních programů na vzdělávání, výměny informací týkajících se volných míst a nastavení spolupráce při výběru, motivaci a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

K těmto cílům byly v regionální sektorové dohodě stanoveny konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu. K nim patří například vytvoření tzv. „manuálu pro praxi”. Školy a podniky se v něm mohou nechat inspirovat, jak má taková praxe vypadat, získat praktické pomůcky pro ošetření praxe studentů a také zjistit, že některé zdánlivě nepřekonatelné překážky už byly jinde vyřešeny. Bude se jednat vlastně o balíček zahrnující vzory, návody a příklady dobré praxe (smlouvy, mzdové ohodnocení, daňové odpočty, pojištění, BOZP, zdravotní prohlídka, ochranné pomůcky, psychologické vyšetření, hodnocení praxe, vzorová náplň práce a další). Důležitým bodem je také rozšíření stávajících učebních oborů o získání profesního průkazu řidiče. Pro řidiče nákladních aut v současnosti neexistuje samostatný učební obor a partneři regionální sektorové dohody se shodli, že není potřebný. Nicméně získání profesního průkazu a další rozšíření „příbuzných“ oborů uspokojivě řeší absenci takového oboru, a navíc nevede k příliš úzce profilovaným absolventům škol.

Uzavření Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj je naplánováno na červen 2015 a připojit by se k ní měli svým podpisem zástupci Středočeského kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Na straně zaměstnavatelů, kteří se k regionální sektorové dohodě hlásí, jsou to například Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia, Ministerstvo dopravy – samostatné oddělení BESIP, P&M – autodoprava, Autoslužby Rylich, TURINSKY TRANSPORT, Arriva Services, O.K. Trans Praha, MÁTRA TRANSPORT, LITRA, M+L LOGISTIK, ČSAD Mělník, BÜRGER Transport, HrubyMOVING, KD SERVIS a KOCHMANTRANS. Chybět nebudou ani střední školy, odborná učiliště a základní školy ze Středočeského kraje.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *