Řemenice a variátor – popis fungování

Variátory fungují na principu automatické převodovky, kdy se zvyšováním rychlosti dochází k simultánním změnám převodového poměru. Adekvátní nastavení a údržba součástí variátoru, jako je řemenice, ozubený řemen, válečky variátoru a dalších částí zabezpečuje plynulý chod motoru a parametry jeho výkonu.

princip variátoru

Schématické znázornění změn průměrů řemenic

Variátor funguje podobně jako řazení na kole. Pod zakrytovanou částí u zadního kola motocyklu se nachází dvě řemenice spojené pomocí ozubeného řemenu, variátor a spojkový buben. Řemenice mění svůj průměr a umožňují tak plynou změnu převodového poměru. Při výchozím stavu má levá řemenice malý průměr a pravá velký (stejně jako na kole u nejlehčího převodového poměru). Se zvyšováním rychlosti dochází k vyrovnávání průměrů obou řemenic. Změnu průměru řemenice způsobuje variátor, respektive jeho válečky. Uvnitř kolečka variátoru jsou kolem středu rozmístěny válečky, které se vlivem odstředivé síly (při rotaci řemenice) posouvají směrem od středu ven. Tím dochází ke zvětšování průměru řemenice a řemen se posouvá směrem nahoru.

Zdroj: http://technicke-zajimavosti.blogspot.cz/2015/04/variator-princip-fungovani-funkce.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name