Cestujeme Karpatami – Města a obce

Představujeme projekt: Spoznávajme polsko-slovenské pohraničí se sedla kola

Účelem projektu je lepší využití existujících možností polsko-slovenského příhraničního regionu pro rozvoj poznávacího turismu v rámci podpory cykloturistických, sportovních a rekreačních aktivit
Ukažme světu krásy Krasu!

Sdružení Karpatský euroregion Slovensko, jako vedoucí partner ve spolupráci s Aggtelekským národním parkem (Maďarsko) a Turistickým informačním centrem v Rožňavě řeší v těchto dnech společný přeshraniční projekt zaměřený na prezentaci turistických zajímavosti unikátního krasového území v maďarsko-slovenském pohraničí.
Schengenská brána do Zakarpatska

Před pěti lety se Slovenská republika stala členem Evropské unie a loni vstoupila do Schengenského prostoru. Jako výrazná přidaná hodnota k naší proevropské politice byl náš vstup do Eurozóny k 1. lednu tohoto roku a na Slovensku platíme eurem …
Cestujeme Karpaty – Města a obce

Pohoří území Karpatského euroregionu dominují rázu krajiny, determinují společenskou i kulturní specifičnost oblasti, typy a strukturu osídlení jakož i povahu umění i samotných lidí. Karpaty jsou součástí vnějších a vnitřních Východních Karpat. Tvoří centrální část 1 500 km dlouhého Karpatského oblouku táhnoucího se od ústí řeky Moravy do Dunaje při Bratislavě až k Železným vratům v Rumunsku …
Cestujeme Karpaty – Lidová architektura

Většina z 2871 sídel na Slovensku vzniklo ve středověku, kdy se vytvořil základ jejich současného urbanistického ztvárnění. Rozvoj a tvarování venkovského osídlení se snoubily s povrchem danosti, kulturou a tradicemi, ovlivňována různými kolonizačních vlnami regionu. Výsledkem jsou architektonické, historické a urbanistické hodnoty jednotlivých sídel, z nichž 10 bylo prohlášeno za památkovou rezervaci lidové architektury …
Cestujeme Karpaty – Hrady a zámky

Slovensko již od dávnověku tvořilo území křižovatky Evropy. Obchodní cesty vedly ze severu na jih az východu na západ. Různé nájezdy přinutily výstavbu opevněných sídel, které chránily kupců a jejich zboží proti tulákem nebo jim poskytly azyl během nepřátelských nájezdů …
Servisní komunitní centrum Michalovce

Quo Vadis – Projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit v roce 2010. Účelem projektu je zlepšení využití potenciálu Romské menšiny pro rozvoj KER.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name