Co je a k čemu je dobrá infobaze.cz

Asi nikdo, kdo má dobré vzdělání nebude polemizovat s tvrzením, že správná rozhodnutí si žádají správné a přesné podkladové informace. Kdo by rád nevytvořil databázi použitelných informací, které se mohou vždy hodit. Web infobaze.cz se pokouší stát se souborem informací, které se mohou hodit v nejrůznějších situací, do kterých bohatý život člověka může dovést.

 

http://www.infobaze.cz/

http://www.infobaze.cz/

Nejstarší známé pokusy lidstava provést viditelný záznam života a času se datuje do doby asi 30000 před Kristem.
Nejranější grafické obrazy byly čáry na kousku kostí, kamene, nebo slonoviny.
Mnemotechnické pomůcky (pomoc paměti) byly používány k zapamatování si částí příběhu.
Tyto rané záznamy byly obrázky které se pokoušely vylíčit věc nebo událost, kterou popisovaly.

Je velmi užitečné si pamatovat historické události. Kdo to nedělá je sám sebou odsouzen, k tomu aby do nekonečna opakoval svojí vlastní historii. Kdo zná historii své civilizace a dalších ranějších civilizací může se poučit z chyb lidí, kteří žili dříve, což může znamenat vyhnout se katastrofám a bolestem, které není potřeba procházet znovu a znovu.

Z obázků se vyvinuly Piktogramy – obrázkové prvky, které měly charakter v obrázkového písma. Skupiny takových Piktogramy, se staly symbolem pro abstraktní myšlenky. Tím se staly ideogramy – obrazovými prvky které zobrazují myšlenku.

Ideogramy byli následovány perským klínovým písmem a pak egyptské hieroglyfy.
Vývoj Abecedy probíhal v kulturách Sumerů, Egypťanů a Féničanů.

Těšíme na spolupráci na každou skupinu a jednotlivce kteří se zavážou k budování lepšího světa, ve stejném duchu inovací, které poskytuje Scientologická církev na globální mapě. Scientologická církev v San Jose v Kalifornii. Scientologické náboženství bylo založeno homanistou, folozofem a spisovatelem L. Ron Hubbardem. První Scientologická církev se zformovala americkém Los Angeles v roce 1954.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name