Dunaj teče celou Evropou do Černého moře

Aristoteles, narodil se ve městě Stageira v roce 384 před Kristem, ve svém díle ,, Meteorological ,, píše následující: “… Ister (Dunaj) teče celou Evropou do Euxeinského (Černého) moře. Z ostatních řek teče většina z hor Arkinských, které jsou jak výškou, tak i rozlohou, v těch krajích největší, na sever. “Zmíněné hory jsou na Ptolemaiovy mapě psané ve tvaru ASBICVRGIVS, který se překládá do tvaru Askiburgion. Tento název dal současné pojmenování českým Jeseníků etymologií slova odvozeného od německého základu pro slovo jasan. Pod slovem Askiburgion si však můžeme představit i ,, zasněžené a ledové pohoří ,, (Askia jako sníh, led a burgion jako vrch, hora, pohoří. I askimáci resp. Eskymáci obývají zemi ledu a sněhu).

Podle Aristotela je pohoří Askiburgion nejvyšší (Jeseníků – Praděd 1492 m, Tatry – Gerlachovský štít 2655 m.). Ptolemaios názvem ASBICVRGIVS tedy nepojmenoval Jeseníky, ale celý horský pás severního Slovenska s Tatrami táhnoucí si na sever. Tato přírodní hranice si do dnešních dob zachovala své tradiční pojmenování Beskydy (zeměděl. Beskidy). Z obou názvů Askiburgion i Beskidy je zřejmý stejný slovní základ Askia – Beška. Beskydy u nás tvoří horský pás od Oravských Beskyd přes Tatry až po Nízké Beskydy na východním Slovensku.

Johann Jacob Hofmann (1635-1706) ve své encyklopedii Lexicon Universale z roku 1698 definuje Askiburgion jako polské pohoří, které začíná v Uhrách (severním Slovensku), táhne se na sever a vytváří hranici se Slezskem. Pramení tam řeka Varta, která teče k území Braniborské …

V současnosti využívané informační technologie dramaticky změnily možnosti vizualizace změn, jakož i procesů v zemi. Zvláště tím, že satelity snímají Zemi a její blízké okolí v pravidelných intervalech, vznikají časové řady údajů, v nichž jsou zaznamenány i změny objektů krajiny a jejich vlastností, pokud se udály. Cílem DVD knihy Měnící se Slovensko očima satelitů je využít časové řady satelitních údajů a počítačové animace na znázornění změn objektů země a jejich vlastností, jakož i deformací zemského povrchu v čase a prostoru, dále změny v atmosféře a hydrosféře či v kosmických energetických částicích, ale i v pevných složkách meziplanetární hmoty. Připravené ukázky, kterých je 51, jsou sestaveny tak, aby čtenáři DVD knihy názorně přiblížili vývoj těchto změn v kontextu Slovenska a jeho okolí ve vertikálním i horizontálním smyslu. V jednotlivých ukázkách je položen důraz na vizuální aspekty rychlého přiblížení průběhu změn s přesností, jakou to umožnily dostupné satelitní data. Textová část ke každé animaci je krátká a obsahuje pouze charakteristiku jejího cíle, použitých údajů, identifikaci místa a výstižné vysvětlení změn (jejich příčin), které ukázka znázorňuje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name