Regionální sektorovou dohodu pro obor slévárenství dnes stvrdil svým podpisem jihomoravský hejtman Michal Hašek

Podpis

Brno, 17. června 2015: Před konáním slavnostního galavečera soutěže České ručičky podporujícího řemesla se jihomoravský hejtman Michal Hašek sešel se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, Krajské hospodářské komory jižní Moravy a Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Jihomoravského kraje, aby společně signovali Regionální sektorovou dohodu pro Jihomoravský kraj. Jejím cílem je zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků i absolventů odborných škol pro slévárenství prostřednictvím úzké spolupráce zaměstnavatelů, institucí veřejné správy, školských a dalších vzdělávacích institucí v Jihomoravském kraji. „Za Jihomoravský kraj mohu slíbit, že regionální sektorová dohoda pro nás není jen formálním aktem. Věřím, že ji budeme dobře naplňovat a stane se třeba i vzorem pro ostatní kraje. Mé poděkování patří všem zapojeným partnerům,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Průmyslová odvětví včetně slévárenství jsou tahouny ekonomiky kraje a je na nich také postaven budoucí rozvoj a směřování inovací. Zároveň se jedná o odvětví, která zaměstnávají velký počet pracovníků v celé vzdělanostní škále. Útlum těchto odvětví by mohl znamenat výrazné zvýšení nezaměstnanosti. Kraj (především Brno) se sice výrazně orientuje na výzkum, vývoj a inovace, ale i u nich je žádoucí propojení s výrobní sférou. Stejně jako v případě obecného problému nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků je i ve slévárenství hlavní příčinou generační obměna a nedostatek absolventů odborných škol. U slévárenství se přidává také mnohem menší atraktivita oboru, patřícího k těm, u nichž je stále ještě velký podíl manuální práce a náročnější pracovní podmínky. Pro slévárenství, ale i pro technické obory obecně platí, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků může ohrožovat firmy, vést k jejich snížené konkurenceschopnosti a případnému útlumu. Ve slévárenství by mohl být i spouštěčem mnohem výraznějších změn na trhu práce. Jedná se totiž o odvětví, na něž je z velké části navázáno, a propad by v tomto odvětví mohl způsobit nepřímo mnohem hlubší propad v dalším průmyslovém odvětví.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj si proto klade za cíl pomoci trhu práce v krátkodobém horizontu, konkrétně prostřednictvím počátečního vzdělávání a jeho modifikací. K maximálnímu využití nejen počátečního vzdělávání je však třeba současně vhodně propagovat a medializovat daný sektor, k čemuž by měly přispět i aktivity Svazu sléváren České republiky a Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně. K dalším aktivitám, k nimž se aktéři dohody zavázali, patří například zajištění absolventů pro výkon profesí Modelář, Slévač a Slévárenský technik, zvyšování odbornosti a také efektivní a cílené využívání nástrojů Úřadu práce ČR včetně tzv. zvolených rekvalifikací.

K podpisu Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj se vedle jihomoravského hejtmana připojili také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, Josef Bürger z Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy Michal Štefl a předsedkyně Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jihomoravského kraje Stanislava Slavíková. Zastoupen je rovněž Svaz sléváren České republiky, Svaz modeláren ČR a Česká slévárenská společnost.

K realizační části regionální sektorové dohody obsahující konkrétní aktivity s termíny plnění se přihlásily společnosti jako např. ALFE BRNO, KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, MOOD International, UXA, P.F. art nebo Moravia Tech. Za vzdělávací instituce se připojují Střední průmyslová škola, Jedovnice, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Střední škola stavebních řemesel Bosonohy (Centrum vzdělávání všem) a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor slévárenství. Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj je ovšem otevřený dokument, k němuž je možné kdykoliv přistoupit a zapojit se do jeho realizace.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák informoval, že Jihomoravský kraj následuje další kraje, v nichž už byly dohody podepsány. „Jsem velmi rád, že zde byla nalezena shoda mezi všemi zúčastněnými institucemi a děkuji za to panu hejtmanovi a ostatním aktérům. Věřím, že se nám společnými silami povede docílit stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a ekonomika tak utěšeně poroste,“ uzavřel.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody      jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name