Regionální sektorovou dohodu pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu podepsal hejtman Václav Šlajs

podpis

Plzeň, 3. června 2015: Dnes podepsal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu.

Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni Zdeněk Novotný, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Jan Michálek a předseda Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Plzeňského kraje Jindřich Brabec.

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů vstupujících do oboru plastikářství. Plzeňský kraj totiž v posledních letech zaznamenává nedostatek zájemců o oblast technického vzdělání. Tento problém se týká všech stupňů vzdělání, ať se jedná o studium vysokých škol, středních škol nebo středních odborných učilišť. Oblast zpracovávání plastů je přitom pro Plzeňský kraj dlouhodobě perspektivní, zejména z důvodu růstu tohoto odvětví v národním i evropském měřítku, dlouhodobého převisu poptávky po pracovní síle nad nabídkou a důležitosti diverzifikace odvětvového portfolia v kraji s dominantním strojírenstvím. Nedostatek vhodných absolventů v oboru plastikářství má ovšem nepříznivý vliv na rozvoj firem zaměřených na výrobu a zpracování plastů v Plzeňském kraji. Společnosti bojují s nedostatkem kvalifikovaných odborníků plastikářů a očekává se, že situace se v dalších letech ještě výrazně zhorší, neboť mnoho odborníků v tomto oboru je v předdůchodovém věku, a bude složité najít za tuto kvalifikovanou pracovní sílu náhradu mezi absolventy.

Důvodem pro tvorbu regionální sektorové dohody je mimo jiné také fakt, že zaměstnavatelé jsou ochotni nabírat zaměstnance, ale potýkají se s plnou zaměstnaností v těchto profesích a z průzkumu realizovaného před přípravou dohody vyplynulo, že řada zaměstnavatelů má zájem podílet se na její tvorbě a tím změnit stávající neutěšenou situaci.

K tomu si aktéři dohody stanovili několik opatření, pomocí kterých chtějí docílit nápravy tohoto stavu a plastikářský průmysl ukázat jako opět prosperující, perspektivní a zajímavé odvětví. K nim patří například zlepšení situace odborného vzdělávání v oborech využitelných pro firmy vyrábějící a zpracovávající plasty a kompozitní materiály a vytvoření komunikační platformy mezi zaměstnavateli, školami a případnými dalšími relevantními institucemi.

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody se vedle výše uvedených strategických partnerů staly významné firmy jako ADIS TACHOV, zpracování plastů, DOPLA PAP, ERMET-BUCK Kunststofftechnologie, Gerresheimer Horsovsky Tyn, INOTECH ČR, Key Plastics Janovice, OKULA Nýrsko, PeHToo a Technické plastové systémy. Na straně vzdělávacích institucí jsou to Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední odborné učiliště Domažlice, Střední odborné učiliště Planá, Grafia, Gradua-CEGOS a Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Regionální sektorová dohoda je ovšem otevřený dokument, takže všichni, kdo mají zájem podílet se na změně neutěšené situace na trhu práce, mají možnost k němu kdykoliv přistoupit a zapojit se do realizace vybraných opatření.

Hejtman Václav Šlajs při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu poděkoval všem zúčastněným za jejich zapojení. „Plzeňský kraj je na tom z hlediska zaměstnanosti celkem dobře, problém ale představuje odklon školství od technických oborů. Jednou z cest, jak přivést k technickým oborům včetně plastikářství nové zájemce, jsou také snahy zaměstnavatelů, především v oblasti zvyšování mezd. Dnešní den považuji za mezník k prohloubení spolupráce v našem kraji a věřím, že se nám podaří dostat mladé lidi opět do průmyslu,“ doplnil. Dagmar Kuchtová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt sektorových dohod spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů inicioval, dodala, že regionální sektorová dohoda ukazuje, že už nikdo z nás nečeká na zázrak. „Spojení krajské samosprávy, Úřadu práce, firem i škol za účelem oživení plastikářského průmyslu pomocí sektorové dohody nabízí jedinečný způsob, jak si definovat konkrétní potřebné aktivity a k nim určit zodpovědné partnery. Společně docílíme stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a regionální ekonomika poroste,“ uvedla.

Svými slovy přispěl i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který sdělil, že odbory budou tlačit na stát, aby otevřel brány systému duálního vzdělávání. „Musíme si ovšem uvědomit, jak se chováme i my sami jako rodiče, a co svým dětem doporučujeme. Prostřednictvím regionální sektorové dohody by měl být navrácen lesk normální běžné práci, což není lehký úkol, a za to patří velké poděkování všem jejím aktérům. Odbory jsou jednoznačně na Vaší straně,“ zakončil. Zdeněk Novotný z Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni pak představil aktuální údaje z trhu práce. „Chybí nám mladá generace a ten úbytek se bohužel více promítá do technických oborů. Proto je potřeba je více podpořit, mimo jiné i finančně, třeba i znevýhodněním oborů netechnických. Alarmující je, že v Bavorsku je ještě horší situace než v Čechách, a proto si Němci mapují situaci u nás a dováží si naši pracovní sílu. Věřím proto, že dohoda přispěje ke zmírnění nedostatku absolventů technických oborů,“ dodal. V závěru setkání prezentovala Jaroslava Havlíčková z Odboru školství, mládeže a sportu plzeňského Krajského úřadu aktivity, které Plzeňský kraj realizuje k podpoře technických oborů, jako je například soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, Techmania, program pro motivaci mládeže k technickému vzdělávání, vznik Komise pro technické vzdělávání z podnětu zaměstnavatelů, založení Nadačního fondu Plzeňského kraje a nyní i Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu.    

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name