Regionální sektorovou dohodu pro Středočeský kraj zaměřenou na oblast autodopravy dnes podepsal hejtman Miloš Petera

Podpis sektorove dohodyPraha, 24. června 2015: Dnes podepsal v sídle Krajského úřadu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera Regionální sektorovou dohodu pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami Renata Malichová, předsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory Střední Čechy Ivana Chottová, místopředsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Středočeského kraje Iva Dandová a ředitel INSTITUTu SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia Tomáš Bicera.

Výroba osobních aut a stabilně fungující koncepce navazujících podniků vyrábějících automobilové díly a přilehlá logistická skladová centra je stěžejním průmyslovým odvětvím ve Středočeském kraji a nákladní doprava je jeho nezbytnou součástí. Proto se Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj zaměřuje především na propojení aktérů ovlivňujících trh práce a následné vytvoření funkční platformy pro jejich efektivní spolupráci, díky níž bude lépe uspokojována poptávka po kvalifikované pracovní síle v oborech Mechanik nákladních aut, autobusů a zemědělských strojů a v oboru Řidič nákladní dopravy se zaměřením na speciální tahače přepravující osobní a nákladní vozy a další stroje.

K hlavním aktivitám, na nichž se aktéři dohody shodli, patří zejména vytvoření materiálu pro poradce na základních školách, dále příprava PR balíčku – tedy materiálů, které ukážou přednosti oboru (cestování, mzdové ohodnocení, uplatnění v budoucnosti, apod.) a představí obsah konkrétních profesí nezaměstnaným a v neposlední řadě ustavení platformy pro pravidelná setkání zúčastněných subjektů. Velmi významnou aktivitou bude také vytvoření tzv. „manuálu pro praxi”. Školy a podniky se v něm mohou nechat inspirovat, jak má praxe vypadat, získat praktické pomůcky pro ošetření praxe studentů a zjistit, že některé zdánlivě nepřekonatelné překážky už byly možná jinde vyřešeny. Jedná se tedy vlastně o balíček zahrnující vzory, návody a příklady dobré praxe (smlouvy, mzdové ohodnocení, daňové odpočty, pojištění, BOZP, zdravotní prohlídka, ochranné pomůcky, psychologické vyšetření, hodnocení praxe, vzorová náplň práce a další). Důležitým bodem je i rozšíření stávajících učebních oborů o získání profesního průkazu řidiče. Pro řidiče nákladních aut v současnosti totiž neexistuje samostatný učební obor a partneři regionální sektorové dohody se shodli, že není potřebný. Nicméně získání profesního průkazu a další rozšíření „příbuzných“ oborů uspokojivě řeší absenci takového oboru, a navíc nevede k příliš úzce profilovaným absolventům škol.

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody se vedle výše uvedených strategických partnerů staly významné firmy jako Autoslužby Rylich, BÜRGER Transport, ČSAD Mělník, DAF Trucks CZ, Deltacar spedition, ESA, HrubyMOVING, IVECO CZECH REPUBLIC, KD SERVIS, KOCHMANTRANS, LITRA, MÁTRA TRANSPORT, M+L LOGISTIK, O.K. Trans Praha, Pavel Mejzr,       TURINSKY TRANSPORT a Volvo Group Czech Republic. Hojně zastoupeny jsou rovněž vzdělávací instituce, například ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem, ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská, ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, ZŠ a MŠ Benešova, SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Mladá Boleslav, SOŠ a SOU Neratovice, SOU Hluboš, ISŠT Benešov, SOU Hubálov, SOŠ a SOU Kladno, Dubská nebo SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Je ovšem nutno dodat, že regionální sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž je možné se v případě zájmu kdykoliv připojit a přihlásit se k realizaci vybraných opatření.

Hejtman Miloš Petera při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů poděkoval všem zúčastněným za jejich zapojení. „Se sektorovou dohodou začínáme nové kolo spolupráce a díky ní Středočeský kraj posuneme vpřed. Dohoda nás zavazuje k tomu, abychom zaměstnancům i zaměstnavatelům vytvořili vhodné podmínky. Potýkáme se s předsudky ohledně učňovského školství, proto se musíme snažit tento pohled změnit a motivovat děti k tomu, aby studovaly obory, v nichž naleznou v budoucnu uplatnění,“ doplnil.

Zástupkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Jitka Hejduková dodala, že spojení krajské samosprávy, Úřadu práce, firem i škol za účelem oživení tohoto odvětví pomocí sektorové dohody nabízí jedinečný způsob, jak si definovat konkrétní potřebné aktivity a k nim určit zodpovědné partnery. „Společně dosáhneme toho, že zaměstnavatelé budou mít dostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací a školy budou vědět, jaké znalosti firmy u studentů požadují. Naším úkolem je sladit v oblasti rozvoje lidských zdrojů poměr poptávky a nabídky,“ uvedla.

Ivana Chottová z Krajské hospodářské komory informovala, že se u podnikatelů v kraji každodenně setkávají s potřebou kvalifikovaných pracovníků. „V poslední době vzrostla především poptávka po oborech Mechanik a Řidič, proto jsem ráda, že se regionální sektorová dohoda věnuje právě tomuto tématu,“ řekla. Tomáš Bicera z INSTITUTu SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia zmínil, že správně kvalifikovaní pracovníci jsou v době rychlého vývoje a technických možností předpokladem úspěchu firem. „Proto se musíme soustředit na spolupráci škol s firmami. Byl bych velmi rád, kdybychom se zde na Krajském úřadě za rok všichni sešli a zhodnotili dosažené výsledky, třeba už i s několika úspěšnými absolventy škol, kteří našli své uplatnění v oboru autodopravy,“ uzavřel.

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name