Slovenská pohoří – Co víte a nevíte o Slovensku a jeho horách?

Published by jim8521 on

Co víte a nevíte o Slovensku a jeho horách? Slovensko je hornatá země. Česká republika je proti Slovensku dosti plochá. Slovensko je poseté pohořími a horami. Plochých oblastí je tam poměrně málo. Stavět dálnice na Slovensku je proto mnohem dražší a trvá to déle.  Tatry se dělí na dva geomorfologické podcelky a to Západní Tatry a Východní Tatry, které se dále dělí na Vysoké Tatry a Belianské Tatry.

Dosud nejstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mapě Uherska “Tabula Hungariae”, kterou sestavil roku 1513 ital Lazar Roseta, sekretář ostřihomského arcibiskupa. Mapa byla vydána až po jeho smrti roku 1528.

Ptolemaiova mapa MAGNA GERMANIA popisuje všechny významné hradiště na Slovensku v období před markomanské a Kvádskymi válkami, které se datují mezi roky 165 až 180 našeho letopočtu.

Pro vymezení území Slovenska na Ptolemaiovy mapě najdeme zeměpisné opěrné body, pomocí kterých stanovíme přírodní hranice. Některé hradiště zakreslené na mapě totiž mohly být vypáleny nebo jinak zpustošené a na současné mapě jejich už nenajdeme. Války v těchto končinách byly na denním pořádku. Také samotné názvy míst se v mnoha případech změnily k nepoznání. Na rozdíl od hradišť, názvy pohoří a řek se zachovaly. I v případech obsazení území jiným kmenům, se pro lepší orientaci v terénu základní pojmenování hlavních orientačních bodů probírali od původního obyvatelstva. Použitím a stanovením toponym pohoří a řek umíme určit regiony na Ptolemaiovy mapě.

Zakreslení toků řek na mapě je také velmi nepřesné, proto poloha hradišť vůči řekám nebude pro nás směrodatná. V případech, kdy hradiště leží u ústí řeky, můžeme tento údaj považovat se správný pro určení polohy hradiště, zda se hradiště nachází na pravém nebo na levém břehu řeky.

Nejsprávnější a nejpřesnější je přidržování se orientace vůči horám, které Ptolemaios také zakreslil do svých map. Pro práci s mapou použijeme následující vypovídací pořadí:

poloha vůči pohoří
poloha vůči ústí řeky
poloha vůči jinému hradišti (směr, nikoli vzdálenost)
poloha vůči toku řeky

Slovensko je zemí geograficky a turisticky přitažlivou právě díky přírodnímu bohatství – vysokým pohořím a malebným dolinám.
Chočské vrchy – se nacházejí na severu Slovenska v Žilinském kraji v okresech Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín. Chočské vrchy jsou oblíbeným cílem turistů. Pohoří Chočské vrchy patří do Fatransko-tatranské oblasti, která je součástí Vnitřních Západních Karpat / rozloha 117 km2 /. Chočské vrchy se rozprostírají na území Liptova a Oravy.

Pokud si chcete odpočinout s rodinou ve Slovenských horách máme pro vás několik typů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *