Společenství vlastníků jednotek – jak vzniká

Kdo koupil byt v osobním vlastnictví je členem společenství vlastníků jednotek. Co je ale  společenství vlastníků jednotek a jaký je jeho účel? Společenství vlastníků jednotek vzniká v bytových domech, které mají alespoň pět bytů ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů. Každý ne úplně malý bytový dům tedy musí mít svoje SVJ. Co bychom měli vědět o SVJ?
Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. To vše proto aby SVJ nebylo zatíženo dluhy z neúspěšného podnikání a neohrozilo vlastníky bytových jednotek. Vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ) není možné se vyhnout, vyplývá ze zákona. Členství ve Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká a zaniká současně s převodem (prodej, dar, výměna) nebo přechodem (dědění, vydražení) vlastnictví bytové jednotky. Založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo o zrušení společenství vlastníků jednotek (SVJ) musí být rovněž pořízen notářský zápis.

V notářských zápisech o založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) notář osvědčuje podstatné skutečnosti z průběhu ustavující schůze společenství vlastníků jednotek (SVJ) a přijetí rozhodnutí o schválení stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) touto ustavující schůzí.

Účetnictví a účtování pro Společenství vlastníků jednotek je jistým způsobem specifické. Společenství vlastníků jednotek účtuje jako nezisková organizace, kde se mají všechny náklady účtovat jako čerpání záloh na správu, tudíž by se nemělo stát, že by na konci roku vznikla ztráta.

Společenství vlastníků jednotek (“společenství vlastníků”) je právnickou osobou oprávněnou jednat v záležitostech správy společných částí domu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name