Úplná diagnostika transformátoru VN je posuzována firmou ELDIAG, s. r. o.

S jistou garancí provozu bez závad podnik ELDIAG, s. r. o., zajišťuje kompletní služby, kam se počítá í diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Počítáme sem výkonové a měřící transformátory, transformátory, dále vazební kondenzátory, tlumivky, alternátory různých napěťových hladin a vnitřní elektromotory. Společnost ELDIAG provádí rovněž diagnostické kontroly, z jejichž závěrů se mohou upravit podmínky pro bezzávadový provoz.

Kompletní i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením firmy ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená kontrolu izolačního odporu, dále kapacity, ztrátového činitele a rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, měření převodů se zárukou, kontrolují se se ztráty naprázdno a nakrátko, rovněž se provádí komplexní rozbor zahrnující plynovou chromatografii. Aplikuje se přesná diagnostika transformátoru VN VVN, citlivé a spolehlivé kontrolování kondenzátorových průchodek, jemná diagnostika přístrojových traf, nezapomíná se na pečlivou analýzu tlumivek a kondenzátorů.

Zanalyzovaný izolační olej systémem izolační olej-papír

Podle výsledkůměření parametrů metody izolační olej-papír se následně dělá diagnostika fungování izolačních soustav u netočivých, vysokonapěťových elektrických strojů. Verifikovaný způsob nahlíží na diagnostiku a prozkoumání izolačních vlastností, kontrolní měření napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivou diagnostiku a vyhodnocení jakosti, jakou disponuje izolační olej. Užitečný izolační olej můžeme poznat podle časového intervalu jeho užívání ve stroji, což jednoduše zjišťují kontroly na bázi zvýšení účinnosti faktorů ovlivňujících stárnutí olejů.

Aktuální požární bezpečnost by měla být pravidelně kontrolována

Aby firmu neohrozil vznik požáru transformátoru, je nutné dbát na požární bezpečnost. Aktuální požární bezpečnost reviduje kvalifikovaný revizní technik, který především odborně odebere část oleje z transformátoru. Před shořením transformátoru se můžeme účinně chránit tím, že zarazíme namočení přístroje, zestárnutí transformátorového oleje, eventuálně vypátráním skryté poruchy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name