Spolehlivé řešení datacenter

Rychlý rozvoj moderních technologií a potřeba ukládání stále většího množství dat zapříčinily vznik datacenter. Datacentrum představuje kompaktní set úložných prostor virtuálních dat, které firmy potřebují pro svou každodenní práci.

Budova se servery pro ukládání a prohlížení dat z počítačových operací je z provozního hlediska systém vyžadující určité podmínky. Interiér reprezentují řady regálů s nonstop spuštěnými servery. Citlivá zařízení informačních technologií potřebují pro bezproblémový chod čisté a chladné prostředí. V opačném případě by mohlo nastat přehřátí zařízení či by se mohly vyskytnout nežádoucí výpadky. Ocelové haly Astron umožňují výstavbu objektu přesně podle požadavků zadavatele, a dokonce v relativně krátkém časovém horizontu. Montované haly pro účely ukládání virtuálních dat představují ideální způsob stavby. Vnitřní prostory datacenter jsou plně klimatizovány, okna a dveře zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob a celá budova je chráněna proti vzniku požáru.

Datové centrum

Kromě požadavků na bezvadný stav úložných prostor datacenter je ocelová hala úsporným řešením z hlediska nákladů na energie. Na vnitřní stěny ocelových montovaných hal jsou instalovány panely různých typů zabezpečujících efektivní izolaci stavby. Posledním signifikantním aspektem ocelových hal je šetrnost k životnímu prostředí. V případě finančních potíží podniku nebo přesunutí jednotky do jiné oblasti je možné celou ocelovou halu rozmontovat a znovu smontovat na jiném místě. Ocelovou halu je možné i prodat na materiál nebo jinému subjektu pro další účely.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name