Ktoré výdavky firmy nie sú daňovým nákladom?

Podnikatelia si okrem faktúr či objednávok evidujú aj svoje výdavky, náklady. Nie každá položka, ktorú zo svojho firemného účtu zaplatíte, je aj daňovým nákladom. Sú výdavky, ktoré nie sú daňovo uznané vôbec, alebo sa do daní dostávajú iným spôsobom, a teda aj v inej sume. Keď budete robiť ročné zúčtovanie dane a účtovnú závierku, mali by ste si byť toho vedomý, aby sme nedali do nákladov aj niečo čo nie je uznané. Uveďme pár príkladov kedy výdavok sa nerovná daňový náklad.

 

Odpisy – napríklad ak si kúpite do firmy auto za 15000€, túto sumu si nemôžete jednorazovo dať do nákladov daného roka. Dlhodobý firemný majetok v sume vyššej ako 1 700 EUR sa do nákladov dostáva postupne, cez účtovné a daňové odpisy. V prípade spomínaného auta môže ísť do nákladov maximálne štvrtina ceny, a ešte sa táto suma upravuje v závislosti od počtu mesiacov používania majetku.
Splátky leasingu – majetok kúpený na leasing je samostatnou kategóriou. Nákladom firmy sú opäť odpisy vypočítané z celkovej kúpnej ceny majetku vrátane prípadných poplatkov a iných nákladov, no bez zahrnutia mesačných úrokov či DPH. Odpisy sú preto často rozdielne oproti splátkam leasingu. Splátky totiž obsahujú aj DPH, úrok či poistenie, ktoré idú do nákladov priamo v príslušnom mesiaci.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name