Rigorózní zkouška, rigorózní práce

Konec roku přináší pro studenti určité uvolnění ale zas na druhou stranu i přibývání starostí. Zimní zkouškové období začíná v lednu nebo i koncem prosince ku příkladu někteří vysokoškoláci se zaměřují na předtermíny. Vysokoškoláci v pátém ročníku musí splnit / zdárně dokončit hned dva úkoly.

Jako každý ročník je náročné úspěšně dokončit všechny povinné, potřebné povinně volitelné předměty a případně další volitelné předměty pro získání dostatečného počtu kreditů. A pak je tu často povinná závěrečná práce. Určitý počet studentů (studujících některé specifické obory) musí psát rigorózní práce. Přesněji vysokoškoláci musí složit rigorózní zkoušku, jejíž součástí je často obhajoba rigorózní práce. Státní rigorózní zkouška je jedna z několika typů státních zkoušek na některých univerzitách přesněji vysokých školách univerzitního typu. Student po zdárném ukončení rigorózní zkoušky získá takzvaný malý doktorát. V několika oborech není ze zákona nutné napsat rigorózku. Jde především o odbory související se zdravím lidí a zvířat jako všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství a veterinární hygiena. Tato povinnost může vyplývat na základě akreditace studijního oboru.

Povinnost napsat práci je zákonem určena studentům práv, přírodních věd, farmacie, filozofie, teologie. Rigorózní práce je zpravidla obsáhlejší než diplomová práce. Obecně by měla obsahovat sto a více normo stran (jedna strana 1800 znaků čili 180 000 znaků a více). Je třeba prokázat schopnost samostatné práce ve výzkumu nebo vývoji případně schopnost samostatně tvořit.

Informace v článku jsou pouze obecného informativního charakteru přesné informace ohledně studia pro různé obory se mohou měnit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name