Recyklace stavebního odpadu

Situaci, kdy máte před stavbou přistavený kontejner na odpad, který je až po okraj naplněn odpadem a sutí, zná jistě každý, kdo někdy v životě měl co dočinění se stavbou. Jak ale s odpadem co nejšetrněji naložit? Tímto tématem se budeme zabývat v následujícím článku, kde si vysvětlíme, jak je možné recyklovat stavební odpad.

Likvidace suti a následná recyklace stavebního odpadu není jednoduchou záležitostí a vyžaduje vcelku nákladnou proceduru. Hlavním kamenem úrazu je oddělení všech recyklovatelných složek a separace na sklo, kov, dřevo, plast a další. Stejně tomu je tak se stavebním materiálem jako jsou cihly, beton, střešní krytiny a podobně.

Důležitým faktorem je oddělení nebezpečných látek, které se musí likvidovat pode přísných předpisů.

Využití recyklovaného odpadu

Recykláty stavebního odpadu mají velice široké využití, nejčastěji však slouží jako podkladový materiál. Ve výjmečných případech však k výrobě nových stavebních materiálů, zde ale musíme mít na paměti, že kvalita výsledného výrobku nebude nikdy dosahovat originálu.

Cihelný recyklát

Z cihelného recyklátu (pokud je vstupní materiál kvalitní) se například vrábí antukový povrch na hřištích, který vzniká z takzvané cihelné moučky. To však není vše, cihelného recyklátu se zároveň hojně využíva jako zásypu, či k výrobě nového stavebního materiálu. To však za předpokladu, že vstupní materiál byl kvalitní.

Beton

Sejně jako cihelný recyklát, se dá ten betonový využít jako zásypový, či zpevňující materiál. Jeho využití je ale daleko širší. Může sloužit jako obsyp inženýrských sítí, využívá se jako podklad železničních kolejí, silnic, parkovacích ploch, či jako materiál protipovodňových hrází. Pokud narazíte na betony nižších tříd, tak vězte že jako kamenivo bylo využito betonového recyklátu.

Asfalt

Odpadní asfalt se zpracovává v drtídnách, a používá se ke stavbě nových silnic. Vzhledem k tomu, že kvalita recyklátu není taková, jako u nového asfaltu, tak se musí dbát na to, aby se využíval pouze u méně vytížených cest.

Recyklace a uložení zeminy

Do stavebního odpadu můžeme započítat i výkopovou zeminu. Ta je však odpadem jen pro majitele stavby a je bez problémů znovu využitelná. Je možné jí využít k rovnání terénu.

Jako u každé recyklace, jsou i zde nároky na výsledný recyklát. Jedním z dúležitých faktorů je to, aby se recyklace vůbec vyplatila. Dalším faktorem je jistě kvalita výsledného recyklátu. Ten podléhá mnohým normám, které je nutné splnit. Tyto normy poté přispívají k jeho kvalitě a k jeho další prodejnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name