Výhody a nevýhody ČOV

Než si pořídíte čističku odpadních vod, je zapotřebí zvážit veškerá pro a proti, které s sebou instalace ČOV přináší.  Pořízení ČOV je na celý život, proto je zapotřebí se co nejvíce informovat a vybírat pečlivě. V následujícím textu vám uvádíme nejvýznamější charakteristiky, které Vám moho vase rozhodnutí významně zjednodušit.

Výhody ČOV

Domovní čističku odpadních vod můžete využít všude, kde není zavedena kanalizace. To znamená u rodinných domů, chat, rekreačních objektů a dalších menších objektů. Výhodou, mimo finanční náročnosti ČOV, je také její větší účinnost oproti známých jímek nebo spetiků.

V přehledu technické výhody pro výstavbu ČOV:

 • Kvalitní prvoplast
 • Odpadá starost s dodatečným zateplováním na zimu
 • Žádná nákladná stavební příprava
 • ČOV se umisťuje do zapuštěného, polozapuštěného terénu nebo and úroveň terénu
 • Lze ji použít pro rodinné domy, penziony, male provozovny atd.
 • Technologii ČOV lze použít i do stávajících zařízení – septik, žumpa, jímka.
 • ČOV je možné instalovat i na okraji národního parku či krasového území

 

Jednou z mnoha výhod ČOV je výsoká účinnost i bez dočišťování v budoucnu. Přesto ČOV produkují male množství zbytkového fekálního kalu. Díky tomu, že ČOV je čištěna biologicky, je možné tento kal dale používat, například ke kompostování, čímž zanikají náklady na následnou likvidaci kalu. Co je ale nejdůležitější, vyčištěnou vodu můžete následně znovu použít. Vodu můžete využít jako užitkovou, protože protože se ve vyčištěné vodě stale vyskytují zbytkové bakterie z procesu čištění. Voda se dá tedy využít například k zalévání zahrady. Pokud je čistírna ve správném provozu, nikdy se nestane, abyste cítili nepříjemný zápach.

Nevýhody ČOV

Jak už to tak ale bývá, nic není tak bezchybné, jak se zdá. Proto byste před samotnou koupí ČOV měli vědět I o jistých nevýhodách. Důležité je dbát na to, jaké mycí prostředky jsou v domácnosti používány. Doporučujeme používat pouze ekologické a dobře se rozkládají, protože ČOV funguje na principu čištění pomocí bakterií. Taktéž bakterie potřebují stálý přísun živin, proto doporučujeme instalaci ČOV v trvale obydlených oblastech. Více informací o bezproblémovém chodu ČOV najdete zde. Pokud uvažujete o pořízení čističky do objektů, které nejsou pravidelně využívané (chaty, chalupy), je potřeba vybrat takový typ, který je navržený pro nepřerušovaný provoz. Je třeba dbát na tepelnou izolaci poklopu, aby mikroorganismy byly chráněny proti chladu. Aby ČOV správně fungovala, musí být pravidelně udržovaná a několik týdnů po instalaci doladit správný provoz, aby výkon čističky byl co nejefektivnější. Stejn tak jednotlivé legislativní kroky pro povolení ČOV jsou složité, ale rozhodně přinesou ovoce a ušetří nemalé peníze.

 

Pořízení ČOV má mnoho výhod, ale i nevýhod oproti jímkám, septikům, či žumpám. Pokud si stále nebudete jistí, neváhejte nás kontaktovat. Projdou s Vámi jak základní charakteristiku, tak konstrukce přímo pro Váš objekt včetně doporučení jednotlivých legislativních kroků, které je nutné při stavbě čističky zajistit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name