Články ze světa informačních systémů

Published by redakce on

Asociace logo highres

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z uplynulého třetího čtvrtletí 2019. Sledujeme oblasti ERP, CRM, DMS, AI, BI, digitalizace, datových center a chatbotů.

ERP, CRM a DMS

Digitální revoluce a generace mileniálů zcela mění CRM. Dnešní generace mileniálů je zvyklá být neustále online a využívat více různých komunikačních kanálů. Od podniků očekává, že se jí přizpůsobí a budou jí nabízet relevantní nabídky. Úspěšné organizace budou muset v budoucnu vztah se zákazníkem pojímat a podporovat daleko šířeji s důrazem na zákaznické očekávání a zákaznickou zkušenost. Systémy CRM jsou stále ve firmách potřebné, protože zvládají strategické plánování, marketingovou podporu, prodej a realizaci i následný servis a finální reporting. Jednoduchost systému a propojenost jeho modulů je dnes nutností.

U ERP systémů bychom neměli zapomínat na pravidelné revize, protože by se mohlo stát, že stárnoucí ERP systém začne způsobovat neplánovaná přerušení provozu, která se negativně projeví na firemních výsledcích. Následně je dobré ERP udržovat v dobré kondici a to například naplánováním životního cyklu firemního ERP nebo zajištěním jeho bezpečnosti, kterou lze zaručit pravidelným zálohováním a obnovou systému. Trendem v ERP je nadále přechod do cloudu, ale také funkce strojového učení například pro automatizaci pracovních toků ve firmě.

Přehled informačních systémů: https://lepsi-reseni.cz/prehledy/informacni-systemy/

asociace obrazek

AI, BI, digitalizace, chatboti

Čeští manažeři stále věří umělé inteligenci méně než jejich kolegové z ostatních zemí. Je to pravděpodobně dáno skladbou české ekonomiky, ve které převládají průmyslové podniky, ale také úrovní počítačové infrastruktury v ČR. Čeští manažeři by ale ocenili nějakou formu podpory a edukace v oblasti umělé inteligence, aby na ní byli do budoucna připraveni. Podpořit pole umělé inteligence v ČR se snaží jak zákonodárci právními úpravami, které se týkají například nastavení etických pravidel AI, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nechalo zřídit mapu, která zaznamenává firmy a instituce zabývající se vývojem umělé inteligence v České republice. Cílem této mapy je umožnit případnou spolupráci a koordinaci týmů, které pracují na podobných projektech.

Chatboti začínají být hojně využíváni ve finančních službách, kde jsou například schopni zodpovídat základní dotazy klientů ohledně finančních produktů, které klienti pokládají na webových stránkách.  Celkově zákaznický servis je oblast kde možnost rychlé odezvy  je velmi žádaná a díky tomu, že chatboti mohou být k dispozici 24 hodin denně, je chatbot vhodnou volbou. Do budoucna se uvažuje o nasazení botů a chatbotů v sociální a asistenční oblasti, například pro seniory či dlouhodobě nemocné pacienty.

Chatboti hovořící česky: https://lepsi-reseni.cz/prehledy/chatbot-cesky/

Datová centra

Ve světě datových center se nově prosazují softwarově definovaná řešení a technologie jako SDN (softwarově definované sítě), SDS (softwarově definované úložiště) a SDDC (softwarově definovaná datová centra). Architektura SDDC je navržena tak, aby zaměřila všechny hardwarové zdroje do společného zásobníku kapacit.U SDDC je tedy nutné mít u dobře dimenzované prvky síťové infrastruktury mezi jednotlivými prvky úložiště. Díky tomu může vzniknout výkonná soukromá nebo hybridní cloudová architektura. Mezi problémy s nimiž se může SDDC potýkat patří nedostatek standardů, vázanost na řešení od jednoho dodavatele a špatná integrace s dalšími softwarovými prvky v datovém centru. 

Další oblastí která je nyní stále více využívána ve firemním prostředí dat je edge computing. Architektura edge computingu posouvá funkce pro zpracování dat co nejblíže ke koncových zařízením IoT, která shromažďují většinu dat. To umožňuje zkrátit dobu pro přenos dat a zařízením na základě získaných dat rychleji reagovat. 

Cloudová řešení jsou v malých a středně velkých organizacích stále více na vzestupu i v ČR, článek Computerworldu přináší podrobný rozbor jak postupovat pokud  se firma odhodlá k přechodu z on-premise do cloudu. Pokud už organizace cloud používá, je dobré zjišťovat jeho výkonnost, popřípadě ji upravovat. Cloud může i zvýšit bezpečnost firemních dat, slouží k tomu nástroje CASB (neboli cloud access security broker). Ty zajišťují viditelnost celého cloudového prostředí bez ohledu na to, jaký typ cloudu firma používá, a umožňují integraci cloudu se stávajícími bezpečnostními řešeními. Kromě vlastního zabezpečení dokáží tyto nástroje díky jednotnému řízení konfigurací také optimalizovat výkon. 

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846

www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.