Národní dohoda podepsána všemi strategickými partnery!

Národní dohodu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ke dnešnímu dni podepsali všichni strategičtí partneři. K nim patří ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí František Read more…

Sektorové dohody s koncem projektu nekončí, jejich realizace pokračuje

Praha, 7. října 2015: V pražském hotelu GLOBUS se dnes uskutečnila třetí a poslední z řady závěrečných konferencí projektu „Sociální dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, na níž byly představeny výsledky projektu v podobě zpracovaných a podepsaných sektorových dohod. Sektorové dohody představují shodu všech aktérů trhu práce Read more…

Projekt končí, realizace sektorových dohod k řešení problémů na trhu práce začíná

České Budějovice, 1. října 2015: V hotelu Budweis se sešli představitelé a zástupci zaměstnavatelů, škol a vzdělávacích institucí, zaměstnavatelských svazů, odborových organizací, Úřadu práce ČR a Krajských úřadů na závěrečné konferenci projektu „Sociální dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jejímž cílem bylo představit dosažené výstupy Read more…

Společnost TATRA TRUCKS a.s. přistupuje k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj k řešení nedostatku kvalifikovaných techniků a řemeslníků ve zpracovatelském průmyslu

Kopřivnice, 22. září 2015: Dnes se svým podpisem připojila k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu třetí nejstarší automobilka na světě, společnost TATRA TRUCKS a.s., reprezentovaná místopředsedou představenstva Radkem Strouhalem a personální ředitelkou Hanou Bobrovskou. Regionální sektorová dohoda, jejíž strategickou část již podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a Read more…

Projekt končí, sektorové dohody pro řešení problémů na trhu práce pokračují dál!

Olomouc, 24. září 2015: V hotelu ibis Olomouc Centre se za účasti představitelů a zástupců zaměstnavatelů, škol a vzdělávacích institucí, zaměstnavatelských svazů, odborových organizací, Úřadu práce ČR a Krajských úřadů uskutečnila závěrečná konference projektu „Sociální dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jež představila dosažené výstupy Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro Zlínský kraj podepsal Zlínský kraj, zástupci zaměstnavatelů i vzdělavatelů

Zlín, 9. července 2015: V prostorách zlínského Úřadu práce se sešli strategičtí a výkonní partneři z řad významných zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborů a Zlínského kraje, aby společně podepsali Regionální sektorovou dohodu pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby. Zlínský kraj se tak zařadil k ostatním dvanácti krajům, v nichž již byly regionální sektorové dohody Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu podepsal hejtman Jiří Běhounek

Jihlava, 30. června 2015: Dnes podepsal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také zástupkyně ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě Šárka Kubátová, generální ředitelka Svazu průmyslu Read more…

U příležitosti finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR byla také představena a předána Sektorová dohoda pro chemii

Ve čtvrtek 11. června 2016 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo celostátní finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“. Již třetího ročníku soutěže se zúčastnilo více než 10 tisíc žáků devátých tříd a do finále postoupilo celkem 38 finalistů ze všech krajů republiky. Vítězem soutěže, jež se skládala Read more…

Hejtman Miroslav Novák slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Moravskoslezský kraj k řešení nedostatku kvalifikovaných techniků a řemeslníků ve zpracovatelském průmyslu

Karviná, 26. června 2015: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák podepsal v prostorách Magistrátu města Karviná a za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu. Spolu s hejtmanem podepsali strategickou část dohody také ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě Yvona Jungová, viceprezident Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro Středočeský kraj zaměřenou na oblast autodopravy dnes podepsal hejtman Miloš Petera

Praha, 24. června 2015: Dnes podepsal v sídle Krajského úřadu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera Regionální sektorovou dohodu pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami Renata Read more…

Hejtman Martin Havel dnes slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Karlovarský kraj v oblasti „černých“ řemesel

Karlovy Vary, 19. června 2015: Při příležitosti dnešního slavnostního setkání v sídle Krajského úřadu signoval karlovarský hejtman Martin Havel Regionální sektorovou dohodu pro Karlovarský kraj. K němu se svými podpisy připojili také člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Jonák, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech Kamil Řezníček, místopředseda Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro obor slévárenství dnes stvrdil svým podpisem jihomoravský hejtman Michal Hašek

Brno, 17. června 2015: Před konáním slavnostního galavečera soutěže České ručičky podporujícího řemesla se jihomoravský hejtman Michal Hašek sešel se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, Krajské hospodářské komory jižní Moravy a Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Jihomoravského kraje, aby společně Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro Liberecký kraj pro oblast sklářského průmyslu podepsal hejtman Martin Půta

Liberec, 8. června 2015: Dnes podepsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Liberecký kraj pro oblast sklářského průmyslu. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková, generální ředitelka Svazu průmyslu Read more…

Hejtman Jiří Zimola dnes slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky

České Budějovice, 8. června 2015: Dnes se na Krajském úřadě Jihočeského kraje setkal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se zástupci zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR a dalších institucí, aby společně podepsali Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky. Jejím hlavním cílem je odvrácení negativního trendu nedostatku kvalifikovaných pracovníků Read more…

Regionální sektorovou dohodu pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu podepsal hejtman Václav Šlajs

Plzeň, 3. června 2015: Dnes podepsal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce Read more…

Pardubické hejtmanství slavnostně podepsalo Sektorovou dohodu pro chemii a Regionální sektorovou dohodu pro Pardubický kraj v oblasti chemie

Při příležitostí setkání na Krajském úřadě Pardubického kraje dne 1. června 2015 podepsal hejtman Martin Netolický Sektorovou dohodu pro chemii a Regionální sektorovou dohodu pro Pardubický kraj. Cílem obou těchto dohod je dosáhnout toho, že chemický průmysl bude mít dostatek potřebné kvalifikované pracovní síly. „Chemie a chemický průmysl mají v Pardubickém Read more…

Hejtman Jiří Rozbořil slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj, která pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech

Dne 20. května 2015 podepsal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jiří Šabata, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj se zaměří na zajištění kvalifikovaných pracovníků pro gumárenskou a plastikářskou výrobu

Cíle a konkrétní opatření definované ve vznikající Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj reagují na současnou situaci, pro kterou je charakteristický nedostatek kvalitních technicky kvalifikovaných pracovníků představující jednu z hlavních bariér rozvoje firem. Na trhu práce existují zjevné disproporce mezi poptávanými pracovními pozicemi ze strany zaměstnavatelů a profesní skladbou absolventů škol Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj pomůže vyřešit dramatický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti v autodopravy a opravy velkých vozů

Vývoj nezaměstnanosti ve středních Čechách je velice podobný vývoji nezaměstnanosti v celé České republice. Situaci na trhu práce ve všech okresech Středočeského kraje v průběhu roku 2013 bylo možno z hlediska nezaměstnanosti považovat za stabilizovanou, avšak k 31. prosinci 2013 a k 31. lednu 2014 opět došlo k rapidnímu až neočekávanému růstu všech Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj zajistí kvalifikovanou pracovní sílu pro tradiční oblast „černých“ řemesel

Situace v Karlovarském kraji v oblasti tzv. „černých” řemesel je z pohledu lidských zdrojů již dlouhou dobu nevyhovující. Řemesla nepřitahují mladé lidi, dochází výraznému k odlivu starší generace a obecně se nedostává kvalitních pracovníků na trhu práce. V poslední době se stalo moderním pracovat v kanceláři, na což rodiče žáků opouštějících Read more…

Copyright © 2022 Clanky-PR.info - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.