thermosolar kolektory

Domovy dôchodcov sú veľmi vhodné na využívanie slnečných kolektorov

Vychádzajúc z fyzikálnych princípov slnečné kolektory dosahujú najlepšie výsledky v objektoch s trvalo veľkým odberom teplej vody. Do tejto skupiny patria solárne systémy na zariadeniach sociálnej starostlivosti, v zdravotníckych zariadeniach, väzniciach a v službách s nepretržitou prevádzkou. Niektoré zaujímavé realizácie sú predovšetkým v domovoch dôchodcov, približuje Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU. Read more…

kolektor thermosolar

7 NAJ slnečných kolektorov zo Žiaru nad Hronom

Ploché slnečné kolektory od najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov –firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. majú veľmi veľa prívlastkov NAJ. Skúsme teda podrobnejšie vymenovať aspoň 7 z nich. Údaje poskytol Alréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU. 1.Najlepší pomer cena a kvalita ,,Čo si budeme nahovárať- cena a kvalita sú najdôležitejšími kritériami na základe ktorých sa Read more…

20160706 151409 1

Kedy zvoliť TS300 a kedy TS400?

Najpredávanejším slnečným kolektorom v SR je s veľkým náskokom plochý slnečný kolektor TS300, neustále zdokonaľovaný a bez prestávky vyrábaný cca 25 rokov najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov – firmou THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Len od roku 2004 sa ho predalo doma i vo svete viac ako 150 000 ks, spolu s jeho predchodcami 250 000 Read more…

Jak vybrat správné ložiska?

Naše obchodní společnost vznikla už v roce 1991, kdy jsme na tuzemském trhu nabídli špičková valivá ložiska od prestižní americké firmy Rollway. Od té doby jsme jejím výhradním dovozcem. Spolupráce s tímto obchodním partnerem nás těší a jsme na ni hrdí, protože firma Rollway vyrobila první ložiska už v roce 1908 a od té doby se neustále zdokonaluje. Její tradice i zkušenosti jsou mimořádně bohaté a v současnosti nabízí v oblasti valivých ložisek zcela kompletní sortiment. (more…)

Co obnáší moderní obrábění kovů

Moderní způsoby obrábění kovů jsou velice přesné a jedná se o celý souhrn činností, které mají za cíl zpracovat kovy. K těmto činnostem se velmi často využívají CNC stroje a CNC soustružení je na denním pořádku, v podstatě už dnes převažují, alespoň pokud hovoříme o takových pracích, jako je ohýbání trubek a Read more…

Vyrábějte efektivně s cnc stroji

Moderní doba si žádá přesnou výrobu různých součástek a zařízení. K tomu slouží CNC stroje řízené počítačem. Zrychlují a zefektivňují proces, snižují náklady a zvyšují produktivitu. Maximální přesnost je dnes vyžadována, vše musí být dokonale stejné. Dříve se k výrobě používaly stroje označované NC, což znamenalo číslicové řízení, podle anglického názvu. Read more…

Regály jako praktické řešení

Nemáte přehled o věcech, neustále něco hledáte a jste z toho značně nervózní? Praktickým řešením a základním prostředkem pro přehlednost jsou regály, ať už do domácností nebo do skladů či prodejen. V dnešní době haly a skladovací prostory využívá každá firma podnikající v jakémkoliv odvětví. A právě skladové regály zaručují, že jsou sklady Read more…

Hejtman Jiří Rozbořil slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj, která pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech

Dne 20. května 2015 podepsal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil Regionální sektorovou dohodu pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jiří Šabata, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj se zaměří na zajištění kvalifikovaných pracovníků pro gumárenskou a plastikářskou výrobu

Cíle a konkrétní opatření definované ve vznikající Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj reagují na současnou situaci, pro kterou je charakteristický nedostatek kvalitních technicky kvalifikovaných pracovníků představující jednu z hlavních bariér rozvoje firem. Na trhu práce existují zjevné disproporce mezi poptávanými pracovními pozicemi ze strany zaměstnavatelů a profesní skladbou absolventů škol Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj pomůže vyřešit dramatický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti v autodopravy a opravy velkých vozů

Vývoj nezaměstnanosti ve středních Čechách je velice podobný vývoji nezaměstnanosti v celé České republice. Situaci na trhu práce ve všech okresech Středočeského kraje v průběhu roku 2013 bylo možno z hlediska nezaměstnanosti považovat za stabilizovanou, avšak k 31. prosinci 2013 a k 31. lednu 2014 opět došlo k rapidnímu až neočekávanému růstu všech Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj zajistí kvalifikovanou pracovní sílu pro tradiční oblast „černých“ řemesel

Situace v Karlovarském kraji v oblasti tzv. „černých” řemesel je z pohledu lidských zdrojů již dlouhou dobu nevyhovující. Řemesla nepřitahují mladé lidi, dochází výraznému k odlivu starší generace a obecně se nedostává kvalitních pracovníků na trhu práce. V poslední době se stalo moderním pracovat v kanceláři, na což rodiče žáků opouštějících Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj zajistí kvalifikované pracovníky pro tradiční obor slévárenství

Jihomoravský kraj je v posledních letech vnímán jako centrum inovací, vědy a výzkumu. Z většiny strategických a koncepčních materiálů vyplývá orientace kraje na konkurenceschopnost založenou na odbornosti a inovacích, pro konkurenceschopnou ekonomiku je ale důležité, aby měla kvalitně a odborně vzdělané lidské zdroje, které jsou schopny se rychle adaptovat na měnící se Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj pomůže získat kvalifikované odborníky pro obor elektrotechniky a energetiky

Elektrotechnika spolu s energetikou patří ke stěžejním průmyslovým odvětvím v Jihočeském kraji s velmi silným růstovým potenciálem. Dnešní elektrotechnický průmysl funguje ve velké míře jako subdodavatelské odvětví automobilového a strojírenského průmyslu. Ve spektru českého zpracovatelského průmyslu je charakteristický vysokým podílem přidané hodnoty na výrobě, zpracovává relativně malé objemy materiálů, energií a nezatěžuje Read more…

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina pomůže propojit teorii s praxí v plastikářském průmyslu

Průmysl spolu se zemědělstvím je historicky nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Kraje Vysočina. Firmy z kraje přitom nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně Read more…

Defekty ozubeného řemenu (1. díl)

Ozubené řemeny přenáší hnací sílu a udržují synchronní otáčky mezi dvěma řemenicemi. Životnost řemenu podléhá řadě faktorů, které řadíme do několika skupin. Nesprávným namáháním řemene dochází k jeho poškození, nejčastěji na řemenu najdeme chybějící nebo opotřebované zuby, natržení či dokonce přetržení řemene. Podle charakteru poškození se dá odvodit i možná příčina defektu ozubeného řemenu.

(more…)

Konferencia „Solárne teplo 2015“ priniesla nové poznatky

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., usporiadal pre sympatizantov solárnej techniky a svojich najvýznamnejších obchodných partnerov zo Slovenska a Česka, v Kongresovom centre hotela Sitno vo Vyhniach, 6.3.2015 konferenciu „Solárne teplo 2015“. V úvodnom príspevku riaditeľ spoločnosti Milan Novák predstavil vývoj na trhu termických slnečných kolektorov vo svete a Európe a miesto spoločnosti Read more…

Copyright © 2021 Clanky-PR.info - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.