Blog

LÁZNĚ LUHAČOVICE SLAVÍ 150. VÝROČÍ NAROZENÍ DUŠANA JURKOVIČE

V roce 2018 si veřejnost připomíná 150. výročí narození nejvýznamnějšího slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviče(nar. 23. srpna 1868 TuráLúka, nyní součást Myjavy – zemřel 21. prosince 1947 v Bratislavě).V Lázních Luhačovice se zachoval nejrozsáhlejší soubor jeho architektonických děl, která přispěla ke světové slávě těchto malebných lázní. Společnost Lázně Luhačovice, a.s. pečuje o odkaz Dušana Jurkoviče. V Luhačovicích spravuje ojedinělý soubor jeho zachovalých staveb, vystavěných během pouhých tří let ve stylu takzvané lidové secese. Všechny jsou kulturními památkami.
Nejen v Luhačovicích se hosté mohou seznámit s Jurkovičovými realizacemi. I okolí poskytuje možnost ocenit jeho tvorbu, ať už je to na Sv. Hostýně (Křížová cesta), v Rožnově pod Radhoštěm (rozhledna), na Pustevnách (Libušín, Maměnka), v Brně (Jurkovičova vila). Na slovenské straně hranic je to na bradle mohyla M. R. Štefánika a v Skalici Slovenský dům.

Dušana Samuela Jurkoviče řadíme mezi významné osobnosti evropské moderní architektury. V architektově životě sehrály důležitou roli luhačovické lázně a období budování moderních luhačovických lázní v prvních letech 20. století je s jeho jménem nerozlučně spojeno. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868–1947) patří k významným osobnostem evropské architektury. Narodil se v TuréLúce u Myjavy a dětství strávil v atmosféře slovenského obrozeneckého hnutí v Brezové pod Bradlom. V evangelické rodině Jurkovičových i v širokém příbuzenstvu byl již v 19. století pěstován úzký vztah k české kultuře. Jurkovič studoval stavitelství na Státní uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a poté nastoupil do praxe.

V devadesátých letech působil ve Vsetíně u stavitele Michala Urbánka, poté se přestěhoval do Brna, kde se zapojil do českého kulturního a společenského života, kde v okruhu Klubu přátel umění vznikla myšlenka na vytvoření slovanského kulturního střediska v Luhačovicích. Na Moravě prožil Jurkovič více než 30 let svého života. Pro jeho další tvorbu byla rozhodující účast na přípravě Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, kde zrealizoval valašskou osadu. V rámci příprav na výstavu se v terénu důkladně seznámil s lidovou architekturou a s tradičními konstrukčními postupy. Tyto znalosti využil poté při realizaci souboru romantických staveb slovanských útulků Pusteven na Radhošti.

Od počátku 20. století začal Jurkovič volněji nakládat s lidovými motivy i se secesním tvaroslovím, kterými se ve své tvorbě inspiroval, stejně jako evropskou modernou. Charakter svých staveb podtrhoval barevností. Z jeho dalších realizací jsou nejvýznamnější práce pro brněnský spolek Vesna, stavba letoviska na Rezku, vlastní vila v Brně – Žabovřeskách, kapličky Křížové cesty na Hostýně a další.

Na území Slovenska a Haliče je to Spolkový dům ve Skalici a urbanistické projekty a návrhy vojenských hřbitovů a památníků. Luhačovické působení na počátku století bylo pro něj důležitou životní etapou. V letech 1902 až 1907 zde postavil čtrnáct staveb, z nichž osm se dochovalo dodnes. V prvním roce působení v Luhačovicích se Dušan Jurkovič zhostil přestavby Janova (dnes Jurkovičova) domu a Chaloupky, poblíž postavil pavilon Mlékárny. Jestřabskýmlýn přestavěl na Vodoléčebné lázně s přilehlými Říčními a slunečními lázněmi. Během druhého roku vyrostly v lázních novostavby Jestřabí, Inhalatoria, Hudebního pavilonu, Lázeňské restaurace, přístavba verandy u Lázeňského hotelu a Hospodářský dvůr. K nim přibyly postupně soukromé stavby Vlastimila, Valaška a v roce 1906 Slovenská búda. Jurkovičova spolupráce s lázeňskou akciovou společností v letech 1902–1903 byla limitována nedostatkem finančních prostředků a časovým tlakem. Jurkovičovi se přesto podařilo vybudovat v Luhačovicích lázeňský komplex mimořádné kvality.

Zdroj: Blanka Petráková, Petr Všetečka, Věra Kučová

Bližší informace na www.lazneluhacovice.cz

????????????????????????????????????

 

LÁZNĚ LUHAČOVICE SLAVÍ 150. VÝROČÍ NAROZENÍ DUŠANA JURKOVIČE

V roce 2018 si veřejnost připomíná 150. výročí narození nejvýznamnějšího slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviče(nar. 23. srpna 1868 TuráLúka, nyní součást Myjavy – zemřel 21. prosince 1947 v Bratislavě).V Lázních Luhačovice se zachoval nejrozsáhlejší soubor jeho architektonických děl, která přispěla ke světové slávě těchto malebných lázní. Společnost Lázně Luhačovice, a.s. pečuje o odkaz Dušana Jurkoviče. V Luhačovicích spravuje ojedinělý soubor jeho zachovalých staveb, vystavěných během pouhých tří let ve stylu takzvané lidové secese. Všechny jsou kulturními památkami.
Nejen v Luhačovicích se hosté mohou seznámit s Jurkovičovými realizacemi. I okolí poskytuje možnost ocenit jeho tvorbu, ať už je to na Sv. Hostýně (Křížová cesta), v Rožnově pod Radhoštěm (rozhledna), na Pustevnách (Libušín, Maměnka), v Brně (Jurkovičova vila). Na slovenské straně hranic je to na bradle mohyla M. R. Štefánika a v Skalici Slovenský dům.

Dušana Samuela Jurkoviče řadíme mezi významné osobnosti evropské moderní architektury. V architektově životě sehrály důležitou roli luhačovické lázně a období budování moderních luhačovických lázní v prvních letech 20. století je s jeho jménem nerozlučně spojeno. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868–1947) patří k významným osobnostem evropské architektury. Narodil se v TuréLúce u Myjavy a dětství strávil v atmosféře slovenského obrozeneckého hnutí v Brezové pod Bradlom. V evangelické rodině Jurkovičových i v širokém příbuzenstvu byl již v 19. století pěstován úzký vztah k české kultuře. Jurkovič studoval stavitelství na Státní uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a poté nastoupil do praxe.

V devadesátých letech působil ve Vsetíně u stavitele Michala Urbánka, poté se přestěhoval do Brna, kde se zapojil do českého kulturního a společenského života, kde v okruhu Klubu přátel umění vznikla myšlenka na vytvoření slovanského kulturního střediska v Luhačovicích. Na Moravě prožil Jurkovič více než 30 let svého života. Pro jeho další tvorbu byla rozhodující účast na přípravě Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, kde zrealizoval valašskou osadu. V rámci příprav na výstavu se v terénu důkladně seznámil s lidovou architekturou a s tradičními konstrukčními postupy. Tyto znalosti využil poté při realizaci souboru romantických staveb slovanských útulků Pusteven na Radhošti.

Od počátku 20. století začal Jurkovič volněji nakládat s lidovými motivy i se secesním tvaroslovím, kterými se ve své tvorbě inspiroval, stejně jako evropskou modernou. Charakter svých staveb podtrhoval barevností. Z jeho dalších realizací jsou nejvýznamnější práce pro brněnský spolek Vesna, stavba letoviska na Rezku, vlastní vila v Brně – Žabovřeskách, kapličky Křížové cesty na Hostýně a další.

Na území Slovenska a Haliče je to Spolkový dům ve Skalici a urbanistické projekty a návrhy vojenských hřbitovů a památníků. Luhačovické působení na počátku století bylo pro něj důležitou životní etapou. V letech 1902 až 1907 zde postavil čtrnáct staveb, z nichž osm se dochovalo dodnes. V prvním roce působení v Luhačovicích se Dušan Jurkovič zhostil přestavby Janova (dnes Jurkovičova) domu a Chaloupky, poblíž postavil pavilon Mlékárny. Jestřabskýmlýn přestavěl na Vodoléčebné lázně s přilehlými Říčními a slunečními lázněmi. Během druhého roku vyrostly v lázních novostavby Jestřabí, Inhalatoria, Hudebního pavilonu, Lázeňské restaurace, přístavba verandy u Lázeňského hotelu a Hospodářský dvůr. K nim přibyly postupně soukromé stavby Vlastimila, Valaška a v roce 1906 Slovenská búda. Jurkovičova spolupráce s lázeňskou akciovou společností v letech 1902–1903 byla limitována nedostatkem finančních prostředků a časovým tlakem. Jurkovičovi se přesto podařilo vybudovat v Luhačovicích lázeňský komplex mimořádné kvality.

Zdroj: Blanka Petráková, Petr Všetečka, Věra Kučová

Bližší informace na www.lazneluhacovice.cz

 

Deti z detských domovov súťažili na športových hrách opäť v Čilistove

Tento rok sa konal už 28. ročník Celoslovenských športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2018. Súťažiacich opäť privítal Čilistov (mestská časť Šamorína). Športové hry vyvrcholili vo štvrtok 14. 6. 2018 vyhodnotením najlepších športovcov a odovzdaním Putovného pohára ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Víťazným detským domovom sa stal detský domov Necpaly s počtom bodov 30. Generálnym sponzorom tohto medzinárodného podujatia je už po desiaty raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá je aj spoluorganizátorom podujatia spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), k tomu hovorí: „Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo dospieť k spoločnej dohode so športovým rezortom v Čilistove. Areál je prispôsobený tým najnáročnejším športovým požiadavkám. Deti si tu môžu vyskúšať, aké je to byť v koži profesionálneho športovca. Špičkové prostredie ich zároveň motivuje. Tento ročník sme z organizačných dôvodov trochu pozmenili celkovú organizáciu a priebeh hier. Celoslovenské športové loptové hry už prebehli a to: volejbalový turnaj 23. 5. 2018 v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise 5. 6. 2018 v Ružomberku a futbalový turnaj 11. 6. 2018 v Hybiach. V Čilistove boli v dňoch 13. – 14. 6. na programe atletické disciplíny. Deti boli rozdelené do štyroch kategórií podľa veku. Hlavným cieľom majstrovstiev je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť. Tieto vlastnosti potrebné pre prakticky život pritom často u detí z detských domovov chýbajú.“

Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v Českej republike a termín konania je stanovený na 22.-24.6.2018 za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska. V základných kolách sa do tohto projektu v SR zapojilo 770 detí z detských domovov, v celoslovenskom kole súťažilo 650 detí z 52 detských domovov. Súťažili vo vybraných súťažných disciplínach – v atletike (behu na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky a vrhu guľou), vo futbale, volejbale a stolnom tenise. Športové hry sa konali vo všetkých 8 krajoch pre štátne detské domovy, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín.

Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k podujatiu povedal: ,,Je obdivuhodné, s akým úsilím a zodpovednosťou pristupujú mladí športovci z detských domovov k svojim majstrovstvám. Do súťaženia dávajú srdce a na ich výkonoch vidieť profesionálnu dlhodobú prácu organizátorov. Spoločnosť Nestlé Slovensko dlhodobo podporuje množstvo aktivít vedúcich k zdravému životnému štýlu. Považujeme si za česť, že môžeme podporovať takýto dlhodobý úspešný projekt. Športové aktivity sú základom budovania pohybových zručností detí, rozvíjajú vytrvalosť a zodpovedný prístup k povinnostiam. V dospelosti to vedie k ľahšiemu zaradeniu do spoločnosti a uplatneniu sa na trhu práce. Je dôležité budovať hodnoty a správne návyky už od útleho veku a položiť tak základy pre vyvážený, plnohodnotný život v dospelosti. Sme radi, že túto možnosť dostávajú aj deti z detských domovov a že môžeme aj týmto spôsobom pomôcť k rozvoju ich zručností a schopností.“

M. Soboličová vyzdvihuje to, že podujatie je u detí mimoriadne obľúbené. Počas súťaží a vo voľnom čase nadväzujú priateľstvá, rozvíjajú svoju motiváciu a vôľu. V mnohých sa ukáže húževnatosť a chuť prekonávať prekážky. ,,Každý rok majú deti chuť ďalej sa zlepšovať a pracovať na sebe, čo sa im v mnohých prípadoch aj darí. Spolu s vychovávateľmi sa pravidelne a usilovne pripravujú, aby vedeli podať čo najlepší výkon. Motiváciou je najmä postup do celoslovenského kola a následná možnosť postupu na medzinárodné športové hry. Najdôležitejšia je samotná účasť detí, pretože už príprava a odhodlanie budujú dôležité vlastnosti a návyky, ako sú cieľavedomosť a súťaživosť. Potenciál našich detí je veľmi veľký, len si potrebujú začať veriť a vážiť si samých seba,“ dodáva M. Soboličová.

Generálnym sponzorom majstrovstiev je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny do jednotlivých kôl.

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, náhradné a ohrozené rodiny a ich deti.
Kontakty: PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD), tel.: +421 903 781 774, sobolicova@usmev.sk, Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com, +421 907 706 112

 

Bardejov má nový cyklochodník, v piatok začínajú Hry rytiera Rolanda

Bardejov a jeho okolie sa stáva atraktívnou lokalitou pre cyklistov. K doteraz vybudovaným cyklotrasám pribudli ďalšie kilometre. V piatok 8.júna 2018 na parkovisku Štefánikovej ulice pri Spojenej škole slávnostne prestrihli pásku nového cyklochodníka vedúceho z Bardejova na Mníchovský potok. Odtiaľ pokračuje nová obnovená lesná cesta s asfaltovým povrchom o ktorú sa pričinili Mestské lesy Bardejov. Nový cyklochodník si vyskúšal na elektrobicykli aj primátor Bardejova a pokrstili ho prvou jazdou a gulášom na Floriho chate aj ďalší cyklisti. V auguste pribudne na konci cyklochodníka aj nový altánok. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek.
,,Aj bez nového cyklochodníka dosahuje dĺžka vybudovaných a udržiavaných, navzájom prepojených piatich cyklotrás v okolí Bardejova spolu viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje 35 km. Na podporu cykloturizmu v regióne sa v tomto roku podieľa OOCR „ŠARIŠ“-Bardejovi ako partner projektu AQUAVELO. Ide o medzinárodnú cyklotrasu v slovensko – poľskom pohraničí, ktorá v dĺžke 230 km spája kúpeľné mestáBardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou. Na druhý polrok toho roka pripravuje OOCR „Šariš“- Bardejov k tomu novú štvorjazyčnú cyklomapu,“ vymenoval R.Jančošek.
Dodal, že pre deti nedávno spolufinancovali vydanie ručne maľovanej cyklomapy Horný Šariš Bardejov (mapa deťom/maľované deťmi), spolu so stojanmi so strieškou.Okrem toho OOCR vytvorila novú Turistickú mapu ktorá je doplnená o aktuálne turistické a cyklotrasy regiónu.
Okrem športovania, turistiky, wellness a kúpeľných aktivít je mesto UNESCO Bardejov so svojou mestskou časťou Bardejovské kúpele aj cieľom kultúru vychutnávajúcich návštevníkov. Najbližšie v piatok 15.júna 2018 mesto Bardejov organizuje na Radničnom námestí Hry rytiera Rolanda. Konajú sa v rámci 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov. Program začína o 10.00 hod dobovým divadlom, hrami pre deti, rytierskym turnajom, vystúpeniami sokoliarov a ukážkami dobovej kuchyne. Nasledujú šermiarske súboje, konský turnaj, Janičiari, dobové tance… V čase 17,45-18.00 hod. sa koná historický sprievod –oficiálne otvorenie hier, tance, divadlo, súboje, koncert dobovej hudby a nakoniec o 21.00 hod. je plánovaná Ohňová show a dynamické osvetlenie námestia.
Ťahákmi návštevnosti sú aj podujatia v Bardejovských kúpeľoch ako sú Bardejovské kúpeľné dni /07. – 08.07.2018 – sobota, nedeľa/, Alžbetínsky deň /19.08.2018 – nedeľa/, Pivný festival/ 02.09.2018 – nedeľa/ a Hornošarišský Vínny festival /06.10.2018 – sobota/.

VYBRANÉ KULTÚRNE PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE V LETE 2018:

Jánske ohne – 22. júna 2018 (piatok),Promenádny park pri fontáne v Bardejove
/Zapálenie tradičnej jánskej vatry. Kultúrny program, priblíženie tradície Jánskej noci./

Kultúrne leto – Béla Kéler – 24. júna 2018 (nedeľa), 9. ročník, Stará synagógav Bardejove
/Séria 6. koncertov v rámci kultúrneho leta Bélu Kélera.Cieľom festivalu je prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka B. Kélera./

Streetart 2018 – 22. -24.6.2018, 7. ročník, Mesto Bardejov
/Streetartové sympózium mesta Bardejov, Graffity, DJS, Bands/

Organové dni Jozefa Grešáka – 27. júna 2018 (streda), 10.7. 2018 (utorok),24.7. 2018 (utorok), 8. augusta 2018 (streda), 14.augusta 2018 (utorok),29.augusta 2018 (streda),
26. ročník,Bazilika sv. Egídia v Bardejove
/Séria 6. koncertov v rámci Medzinárodného organového festivalu Jozefa Grešáka./

Kultúrne leto – Béla Kéler – 3.7., 27.7., 31.7., 3.8.,9.ročník, Renesančná radnica v Bardejove, Zborov, Rad. Námestie, Evanjelický kostol, Bardejovské Kúpele
/Séria 6. koncertov v rámci kultúrneho leta Bélu Kélera.Cieľom festivalu je prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka B. Kélera./

Bardejovský jarmok – 23.-26. august 2018, 47. ročník, Radničné námestie v Bardejove
/667. historický a 47. novodobý bardejovský jarmok. Najväčší slovenský jarmok s veľkou tradíciou./

Detský jarmok – 25. augusta 2018, Promenádny park v Bardejove
/Detský jarmok v Promenádnom parku, plný hier, zábavy a detských atrakcii./

Pontes – Mosty porozumenia, august 2018, 23. ročník, Bazilika minor sv. Egídia Bardejov, Radničné námestie Bardejov
/Medzinárodný hudobný festival v mestách UNESCO pod taktovkou rezidenčného orchestra/

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

 

Jak najít vhodnou projekční kancelář?

Chystáte se stavět nový rodinný dům nebo Vás čeká kompletní rekonstrukce starého bydlení? To se nejspíše neobejdete bez projektanta. Abyste obdrželi kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci k rodinnému domu nebo k jiné stavbě, bude nejvhodnější obrátit se na zkušenou projekční kancelář v místě Vašeho bydliště.

Jaké služby projekční kancelář nabízí?

Projekční kanceláře slouží k plánování staveb od počátečního záměru investora, od výběru vhodné lokality přes studii až po dodání kompletní projektové dokumentace. Může také zajišťovat celý proces více komplexně včetně zastoupení investora na úřadech, při stavbě působí jako dozor a koordinátor.

 

Pro větší projekční kanceláře je obvyklá vzájemná spolupráce jednotlivých profesí při plánování a instalaci technického zabezpečení budov. Komplexnost služeb doplňují o následný záruční a pozáruční servis. Zkušený projektant TZB navrhne zařízení pro vytápění nebo ochlazování staveb, vzduchotechniku, plynové instalace, silnoproudé a slaboproudé instalace, které zajistí spolupracující elektrikáři, plynaři, instalatéři a další odborníci s platnými profesními zkouškami a certifikáty.

 

Součástí služeb projekční kanceláře bývá i zajištění nezbytných úředních dokumentů, tj. územního a stavebního povolení. Některé kanceláře nabízejí i závěrečnou kolaudaci hotové budovy nebo získání peněz z investičních fondů.

Projektanti jsou rádi, pokud má zákazník nastudované základy a ví, co chce. Na druhou stranu buďte při návštěvě projekční kanceláře otevřeni i nápadům a doporučení projektanta. Je to přece jen jeho práce, kterou se živí.

 

1.štvrťrok 2018 bol pre slovenskú chémiu ako celok nezmenený

Chemický a farmaceutický priemysel v SR nezaznamenal za prvý štvrťrok 2018ani nárast ani pokles tržiebv porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Tržby dosiahli rovnakú úroveň ako za prvé tri mesiace roku 2017 a to 2,481 mld.EUR. Rozdielny bol však vývoj v jednotlivých pododvetviach, keď sa darilo hlavne výrobkom z gumy a plastov a plastom v primárnej podobe, naopak rafinované ropné produkty zaznamenali pokles. Potešiteľne sa zvýšila zamestnanosť a to medziročne o 2449 pracovníkov.Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, aj keď sa podiely sa v rámci jednotlivých pododvetví menili,v konečnom dôsledku je výsledok za celý chemickýa farmaceutický priemysel rovnaký, ako bol pred rokom. Výrazný pokles tržieb je zaznamenaný v odvetví rafinovaných ropných produktov (-7,8%) avýrobe chemikálií a chemických výrobkov(-4,7%).Naopak, nárast zaznamenala výroba gumy aplastov (+7,6%), zrejme preto,že tento sektor je úzko naviazaný na automobilový priemysel.Vo farmaceutickom odvetví bol takisto za 1. kvartál 2018zaznamenaný mierny rast tržieb (+2,3%). Odvetvie spracovania ropy je negatívne poznačené rastom cien vstupnej suroviny a zhoršujúcim sa kurzom eura voči doláru, čiže mene v ktorej sa ropa obchoduje,“ povedal R.Karlubík.

Dodal, že pozitívom najnovšieho vývoja chemického a farmaceutického priemyslu je rast počtu nových podnikov a celkovej zamestnanosti.

,,ŠÚ v prvom štvrťroku 2018 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 305 podnikovs počtom zamestnancov 20 a viac, čo je o 5,2% viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Významný nárast sme zaznamenali v odvetví výroby gumy a plastov,kde vzniklo za rok spolu až 19 nových podnikov. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov zanikli 4 podniky. Zamestnanosť sa v prvom štvrťroku 2018 zvýšila o 5,5 percentuálneho boduv porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 a dosiahla 47 140 pracovníkov,“ konštatoval R.Karlubík.

Upozornil však aj na úzke miesta ďalšieho vývoja v chémii. Je to predovšetkým riziko colných bariér v obchode s USA, čo môže ohroziť aj slovenský automobilový priemysel, ktorý je ťahúňom domácej ekonomiky. Nevyspytateľný je aj ďalší vývoj cien ropy a otázne je, či súčasný nezvyčajne dlhý rast svetovej ekonomiky ešte vydrží, alebo príde recesia.

,,Pracovná sila je nielen čoraz drahšia, ale v mnohých slovenských regiónoch a v určitých profesiách sa nedá vôbec zohnať. Trvá aj stály environmentálny tlak na celý európsky priemysel a v tomto smere sa sprísňujú aj predpisy EU.Sektoru tak ubúdajú desiatky miliónov eur potrebných na investície a zabezpečenie implementácie množstva legislatívnych opatrení iniciovaných EU,“ varoval R.Karlubík.

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

Severovýchod Slovenska naberá na atraktívnosti

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov zaznamenala aj počas prvého polroka 2018 pokračovanie trendu rastu počtu návštevníkov i počtu prenocovaní v regióne. Pričinili sa o to predovšetkým domáci turisti. Podpisuje sa pod to zvyšujúca sa kúpna sila obyvateľstva, ochota míňať peniaze, dobrá bezpečnostná situácia a v neposlednom rade rastúca atraktivita regiónu severovýchodného Slovenska. OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov“ vyvíja aj v tomto roku aktivity na podporu turizmu. Patrí k nim dobudovanie medzinárodnej cyklotrasy AQUAVELO(spolu 230 km), spájajúcej kúpeľné mestá v slovensko – poľskom pohraničí, prípravy cyklomáp a turistických máp regiónu, nový web a ďalšie aktivity. Informoval o tom riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov Radomír Jančošek.
,,Naša OOCR za prvý polrok tohto roka skolaudovala turistickú rozhľadňu na Kamennej Hore nad Bardejovom a zabezpečila smerové značenie k nej. Okrem toho vytvorila novú Turistickú mapu ktorá je doplnená o aktuálne turistické a cyklotrasy regiónu a zaplatila maľovanú mapu pre deti Horný Šariš Bardejov a okolie, spolu so stojanmi so strieškou. Vydala aj 3. vydanie Obrazového sprievodcu a 2. vydanie Turistického sprievodcu po regióne, letáky propagujúce Bardejovské Kúpele, Bardejov, Drevené kostolíky.Spolu s novou Prešovskou OOCR sme vytvorili spoločné logo Regiónu ŠARIŠ pri spoločnej propagácii regiónu. V dokončovacej fáze je nový portál: www.visitbardejov.sk , na ktorý pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie. Organizácia sa spoločne s členmi prezentovala aj na veľtrhoch cestovného ruchu: ITF Bratislava 2018, Katovice 2018, Moskva 2018, Krakow 2018, najväčší BIKE Fest na Slovensku v Kalnici pri Trenčíne,“ vymenoval R.Jančošek.

Dodal, že na druhý polrok toho roka pripravuje OOCR „Šariš“- Bardejov ako partner projektu novú štvorjazyčnú cyklomapuAQUAVELO. Ide o 230km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou.

,,V spolupráci so Štátnymi lesmi, ktoré práve dokončujú obnovu Jazierka Bardejovské Kúpele, plánujeme obnovu oddychovej a rekreačnej zóny v okolí jazierka, mienime obnoviť infraštruktúru – drevené prvky, odpočívadla, altánky, mapy, koše, drevený mostík. Súčasťou by mal byť aj mini drevený park pre deti pri jazierku, prípadne mini lanový park v okolí jazierka.
Organizácia plánuje aj ďalšie práce na turistickej infraštruktúre. Pripravujeme obnovenie turistických značení a trás, obnovu drevených turistických altánkov v lesoparku Bardejovské Kúpele a okolie, obnovenie a osadenie exteriérových turistických máp v drevených stojanoch so strieškou. Plánujeme finančne podporiť aj obnovu cyklochodníkov a turistických chodníkov a kultúrnych podujatí,“ konštatoval R.Jančošek.

Čo ponúka región
Najlákavejšími destináciami regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov sú Bardejovské Kúpele, mesto UNESCO Bardejov a od vlani aj Svidník s Duklou. Najnavštevovanejším podujatím v regióne je tradičný Bardejovský jarmok. Najviac sa na udržaní turistov v regióne počas dlhšieho obdobia podieľajú ubytovacie zariadenia v Bardejovských Kúpeľoch. Vlani sa tu ubytovalo 27 170 klientov.Tunajší skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch vlani navštívilo 21 521 turistov. Medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova so sochou kata. Tu sú aj ďalšie magnety ako Bazilika minor Svätého Egídia(45 000 osôb), bývalá Mestská radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska s expozíciou Šarišského múzea (11 050 osôb), alebo Pamätník holokaustu, či Bardejovské suburbium – Stará synagóga.
Od začiatku tohto roka si turisti užívajú ďalšiu atrakciu regiónu – obnovenú rozhľadňu Bardejov Kamenná Hora, z ktorej je nádherný výhľad predovšetkým na mesto Bardejov. Rozhľadňa je pre ľahko prístupná aj pre malé deti. Pre nich je určená aj dobudovaná športová zóna pre deti v Bardejovských Kúpeľoch.Dĺžka vybudovaných a udržiavaných, navzájom prepojených piatich cyklotrás dosahuje spolu viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje 35 km.
Počet turistov, ktorí v roku 2017 využili ubytovacie zariadenia v Bardejovských Kúpeľoch a Bardejove sa medziročne zvýšil o takmer 6% a dosiahol 52 492 osôb. Počet ich prenocovaní sa zvýšil o 4,3% a dosiahol 316 590 nocľahov. Priemerne tak strávil jeden turista v regióne šesť nocí. Najviac ubytovaných bolo zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, v menšom množstve aj z Izraela,Nemecka a Maďarska.
Počas tohtoročnej sezóny sa bude konať niekoľko nosných podujatí, ktoré pritiahnu tisíce domácich i zahraničných turistov. Patrí k nim hlavne historický Bardejovský jarmokv termíne 23.– 26. augusta. Tento rok pôjde už o 667. historický a 47. novodobý jarmok. Okrem tradičných kolotočov bude pre návštevníkov pripravený bohatý program, do Bardejova zavítajú známi speváci a hudobné skupiny.
Ťahákmi návštevnosti sú aj podujatia v Bardejovských kúpeľoch ako sú Otvorenie kúpeľnej sezóny, Bardejovské kúpeľné dni /07. – 08.07.2018 – sobota, nedeľa/, Alžbetínsky deň /19.08.2018 – nedeľa/, Pivný festival/ 02.09.2018 – nedeľa/ a Hornošarišský Vínny festival /06.10.2018 – sobota/. V Bardejovských kúpeľoch majú hostia na výber z dvoch wellness komplexov a v lete aj vonkajšie kúpalisko.
Medzi obľúbené návštevné miesta v okolí Bardejova patrí aj zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry. Príjemným cieľom výletov je aj agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer a Zborov. K atrakciám severovýchodného Slovenska patrí aj mesto SVIDNÍK, ktoréje centrom podduklianskeho regiónu. Kapitolu vojnových dejíndokumentuje Vojenské múzeum vo Svidníku a v priľahlom parku sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. V meste Svidník sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. V meste je vodný svet Aruthenia Svidník s krytými bazénami a wellness. K najnavštevovanejším miestam regiónupatrí Pamätník na Dukle. Pripomína Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny.
Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

 

Pozvánka na Športové majstrovstvá s Nestlé 2018

28. ročník športových hier detí z detských domovov

Tento rok sa finále v atletických disciplínach Športových majstrovstiev detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé, bude opäť konať v Čilistove (Šamorín). Deti sa tu súťažne stretnú v dňoch 13.-14. 6. 2018 v areáli športového rezortu Element resort. Vo štvrtok 14.6. je slávnostný nástup plánovaný o 9:30 hod. a vyhodnotenie sa bude konať o 13:00 hod. V tomto roku boli finále 4 súťažných disciplín Športových majstrovstiev detí z detských domovov (futbal, volejbal, stolný tenis, atletika) po prvý raz rozdelené až do štyroch rôznych termínov a miest konania.
Celoslovenské športové loptové hry už prebehli v niekoľkých kolách a to: volejbalový turnaj 23. 5. 2018 v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise 5. 6. 2018 v Ružomberku a futbalový turnaj v termíne 7. 6. 2018 v Hybiach. V Čilistove sa bude súťažiť v atletických disciplínach (beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m), skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Samostatne bude hodnotená aj súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení detí na športových hrách celkovo.
Športové hry sa organizujú vo všetkých 8 krajoch pre detské domovy štátne, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín patriacich do príslušného kraja. Každoročne sa konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Deti budú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa veku: kategória mladších žiakov (6 – 10 roční), kategória starších žiakov (11 – 15 roční) a kategória dorastencov (16 – 18 roční). Na celoslovenské hry postupuje prvý a druhý v každej disciplíne a vekovej kategórií (týka sa atletických disciplín), v loptových hrách jedno družstvo z daného kraja. V stolnom tenise postupujú dvaja chlapci a dve dievčatá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach. Na medzinárodné športové hry postupujú len športovci v kategórii 11 – 18 ročných (podľa medzinárodných pravidiel). Vo futbale a volejbale bude zostavené reprezentačné družstvo najlepších futbalistov a volejbalistiek a za výber jednotlivých hráčov bude zodpovedná športová komisia.
Víťazi postupujú podľa postupového kľúča na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, kde budú reprezentovať Slovensko za účasti štátov: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Hostiteľskou krajinou pre konanie majstrovstiev bude tento rok Česká republika a termín konania je stanovený na 22.-24.6.2018.

Dlhodobým cieľom projektu Športové majstrovstvá s Nestlé je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Základnou myšlienkou, ktorú sa i týmto spôsobom darí napĺňať, je, aby každé dieťa malo rodinu.
Firma Nestlé dlhodobo podporuje projekty a aktivity v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí, čo oceňuje aj Úsmev ako dar. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.

 

Navím, kdo přesně se specializuje na úpravny vody

Ráda bych věděa, která společnost se zaměřuje přímo na úpravny vody. Pokud o někom takovém víte, tak bych byla opravdu moc ráda, kdybyste mi sem dali nějaké bližší informace. V tomto směru jsem úplně mimo a ani v mém okolí se nenachází nikdo, kdo by mi pomohl. Určitě potřebuji nějakou profesionální firmu, která se na úpravny vody specializuje delší dobu a má tak potřebné zkušenosti. Co jsem se tak dívala na internetu, tak tam jsem objevila strašně moc různých velkých i malých společností, ale nemám tušení, která z nich je ta nejlepší. Nechce se ni jedna po druhé kontaktovat, protože by to bylo hodně zdlouhavé a tak proto prosím o pomoc vás. Jestliže právě vy víte, kdo se specializjuje na úpravny vody a je v tom opravdu dobrý, tak mi určitě dejte vědět. Moc se těším na vaše komentáře. Může o tom společně i podiskutovat. Ráda se dozvím nějaké nové informace, takže jestli mi máte co sdělit, tak se nebojte a určitě mě kontaktujte. Doufám, že se mi konečně podaří najít ta nejlepší firma na úpravny vody. Chci spolupracovat pouze s prosefionály, tak mi sem nedávejte kontanty na nějaké amatéry, kteří působí na trhu teprve krátce. Všem předem moc děkuji a těším se na vaše rady. Snad mi někdo pomůže.

 

5% POKRYTÍ PAPÍRU

Všimli jste si, že výrobce Vaší cartridge uváděl, že vytisknete několik tisíc stran, ale realita byla o poznání nižší? V tomto článku Vám vysvětlíme, proč tomu tak je.

Pokrytí papíru tonerovým práškem

Vezměte si, že výrobce cartridge uvádí, že s jeho tonerem vytisknete 12 000 stran. To ovšem znamená, že vytisknete 12 000 stran při pokrytí papíru tonerovým práškem z 5-ti %. Jak takové pokrytí vypadá, si můžete podívat zde.
Pokud plánujete tisknout stránky plné textu, Vaše tiskárna pokryje papír tonerovým práškem až z 15-ti % papíru, což vede k tomu, že se sníží počet vytištěných stran až 3 krát. Z toho vyplývá, že tisknete-li kazetou, která má kapacitu 12000 stran 15% porytím vytisknete jen 4000 stran.

Proč zrovna 5%?

Důvodem proč výrobci uvádí počet vytisknutých stran při 5% pokrytí stránky, je v rámci Mezinárodní organizace pro normalizaci. Ta tvoří mezinárodní normy ISO a pár takových vytvořila i pro výrobce tiskáren a tonerů. Příčina je jednoduchá, sjednotit měření, díky kterému výrobci mohou uvést množství, které jejich výrobek spolehlivě vytiskne. Konkrétně se jedná o normy ISO/IEC 24711:2007 pro černobílé a barevné tisknutí u inkoustových tiskáren, ISO/IEC 19752:2004 pro černobílé tisknutí u laserových tiskáren a ISO/IEC 19798:2007. Tyto normy se snaží jasně definovat proces, kterým se bude měřit počet vytištěných stran. Například druh papíru, režim tisku, druh tisknutého dokumentu a podobně.

Tipy, jak vytisknout co nejvíce

  1. Používejte font Calibri. Je to užší font a nevyužívá tolik tonerového prášku. Dobré je ho zkombinovat s velikostí písma 11 nebo 12.
  2. Vaše dokumenty tiskněte v ekonomickém módu, to Váš tisk zrychlí a ušetří to nějaký ten prášek. Nejvyšší kvalita se hodí například pro fotky do Vašeho rodinného alba.
  3. Tiskněte barevně jen když je to opravdu potřeba. Při černobílém tisku je lepší vždy nastavit kvalitu tisku na stupně šedi. Když to neuděláte, některé tiskárny využijí barevný inkoust.
 

Kdy jste se začali věnovat pletení?

Už od dětství mám velice ráda pletení. Dalo by se vlastně říci, že toto je můj jediný koníček. Nemám moc ráda sport a ani mě nebaví čtení či zpívání. Tahle činnost je pro mě zábavná a já si vůbec nedovedu představit, že bych se věnovala něčemu jinému. Už na základní škole jsem se pletenÍ věnovala a i nyní mě to pořád moc baví. Kdy jste se této činnosti začali věnovat vy?

Co mě na pletení tak moc baví?

Asi Vás bude zajímat, proč mě baví právě pletení. Já Vám to samozřejmě velice ráda prozradím. Tato činnost je fajn především v tom, že si u toho vyčistíte hlavu. Nemusíte nad tím moc přemýšlet a zárověň si vytvoříte něco pěkného na sebe. Jako malá dívka jsem si na sebe pletla svetry a nyní pletenÍ využívám i k výrobě různých doplňků. Opravdu je to pro mě velká zábava a já si nedovedu představit, že bych se věnovala něčemu jinému.

Jak často se pletení věnuji?

Pokud nemám žádné pracovní povinnosti, tak se pletení věnuji každžý den. Obvykle si sednu do pohodlnoho křesla, pustím si nějakou hudbu a tvořím. Někdy si k tomu naliji i nějaké dobré víno. Pak už jen sedím a tvořím. Někdy se stave, že zapomenu na čas a pak jdu spát třeba až po půlnoci. Někdy mě pletenÍ nebaví a tak toho za chvilku nechám a jdu raději spát.

 

Nechápu, jak turbodmychadlo fungujeNechápu, jak turbodmychadlo funguje

Přítel už se mi několikrát snažil vysvětlit, jak funguje turbodmychadlo. Já to bohužel pořád nechápu. Celkově nejsem vůbec technicky založená a tak nemám tušení, jak to celé vlastně funguje. Přítel se mi to snažil již několikrát vysvětlit, ale pak už to vzdal. Já snad nikdy nepochopím, jak přesně turbodmychadlo funguje. Co vy? Rozumíte těmto věcem? Já tedy absolutně ne.

Proč jsem chtěla vědět, jak turbodmychadlo funguje?

Samozřejmě mě vše zajímalo proto, že v mém autě turbodmychadlo mám a před nedávnem se mi pokazilo. Auto přestalo jezdit tak, jak by mělo a tak právě z tohoto důvodu jsem chtěla vědět, jak vše vlastně funguje a proč je tato součástka tak moc důležitá. Jelikož nejsem technicky založená, tak tomu prostě vůbec nerozumím. V mém autě je turbodmychadlo rozbité a já jej potřebuji nechat opravit.

O rozbité turbodmychadlo se postará můj přítel

Můj přítel mi slíbil, že se postará o to, aby mi někdo mé auto opravil. Jsem velice ráda, že nemusím rozbité turbodmychadlo řešit. Vůbec nevím na koho bych se měla obrátit. Přítel říkal, že zkusí kontantovat nějaký servis. Snad brzy moje auto opraví a já už jej zase budu moci využívat. Teď jen stojí v garáži a já s ním nemůžu nikam vyjet. To mě dost štve.

 

Kolega musí najít pronájem konferenčních prostor

V pondělí jsme měli v práci velkou poradu a jeden z mých kolegů dostal za úkol najít pronájem konferenčních prostor. Bylo na něm vidět, že moc nadšený z toho není. Včera za mnou dokonce zašel a poprosil mě o pomoc. Má rozdělané nějaké velké projetky a moc nestíhá. Já mu samozřejmě velice rád pomůžu. Jelikož i já mám rozdělané nějaké důležité projetky, tak mu s těmi jeho pomoci nemůžu, ale můžu mu pomoci najít pronájem konferenčních prostor.

Společně pronájem konferenčních prostor určitě najdeme

Jelikož během dne nemám vůbec čas pronájem konferenčních prostor řešit, tak se na to vrhnu až večer. Zkusím něco vyhledat a uvidím, jestli to bude mít nějaký smysl. Moc rád bych vše řešil v práci, ale to prostě není možné. Zkusím kontaktovat nějaké podniky a počkám, jestli se mi někdo ozve. Potřebujeme sehnat nějaký solidní pronájem konferenčních prostor. Rozhodně nestojíme o nějakou restauraci čtvrté cenové kategorie.

Jak jinak pronájem konferenčních prostor hledat?

Abych byl upřímný, tak mě nenapadá, jak jinak pronájem konferenčních prostor hledat. Já prostě sednu večer k počítači a zkusím kontaktovat všechny hotely, restaurace a jiné podniky v mém okolí a budu čekat na jejich reakce.

 

Prodává někdo z Vás použitou autosedačku Cybex?

Před nedávnem jsme s manželem pořídili novou autosedačku Cybex. Jsme z ní úplně nadšení a naše dcerka také. Je opravdu pohodlná a dcera se v ní cítí příjemnně. To nás samozřejmě moc těší. Tuto autosedačku máme danou v mém autě, protože s dcerou nejvíce jezdím právě já. Nyní bychom chtěli stejnou autosedačku Cybex pořídit i do manželova auta, protože nás nebaví jí pořád přendávat z jednoho auto do druhého. Jelikož se nám zdá zbytečné pořizovat úplně novou, tak zkusíme sehnat nějakou z druhé ruky.

Proč nechceme novou autosedačku Cybex?

Protože manželovým autem nejezdíme až tak často. Zároveň nás dost obtěžuje, když musíme autosedačku Cybex pořád dokola přendávat. Doufám, že se mi podaří nějaká sehnat. Určitě chceme tu stejnou sedačku, jako máme v v autě nyní. Dcera si na ní rychle zvykla a moc nám vyhovuje. Má hezký design a je hodně prostorná.

Co když použitou autosedačku Cybex neseženeme?

Pokud se mi nepodaří sehnat použitá autosedačka Cybex, tak budu hlídat různé akce v obchodech a budu doufat, že vychytám nějakou slevu. Nechce se mi jí kupovat za plnou cenu, protože nebyla zrovna nejlevnější. Snad nějakou slevu najdu a nebudu muset platit plnou cenu. Třeba se mi podaří sehnat autosedačla Cybex z druhé ruky.

 

O prázdninách budu pracovat ve firmě, která vyrábí nerezové gastronomické zařízení

Našel jsem si skvělou brigádu a už se moc těším, až budou letní prázdniny. Měl bych pracovat ve firmě, která vyrábí nerezové gastronomické zařízení. Samozřejmě nebudu nic vyrábět sám. Budu pouze pomáhat ostatním zaměstnancům. Moc se na to těším, protože se o tento obor tak trochu i zajímám. Pokud by mě to bavilo, tak bych se chtěl v této firmě zaptat na práci. V našem městě a jeho okolí je celkem obtížné sehnat dobrou brigádu, tak jsem nesmírně moc rád, že se mi to podařilo. Už minulý rok jsem chtěl nerezové gastronomické zařízení vyrábět, ale bohužel už nebylo volné místo. Po této zkušenosti jsem začal hledat brigádu hodně brzy. Moc jsem o tuto práci stál a tak jsem se zde byl zeptat s velký předstihem, aby mě přijali. Nyní už jen jeden měsíc a konečně začnou prázdniny. Ve škole mě to baví, ale už se těším na volno od učení. Již zmiňované nerezové gastronomické zařízení nebudu přímo vyrábět, ale to nevadí. I tak si myslím, že to bude velice zajímavá práce. Na brigádu budu docházet od šesti do tří, což mi přijde neprosto ideální. Je tam i pauua na oběd. Až budu mít brigádu za sebou, tak se Vám určitě ozvu. Skončit bych měl poslední týden v srpnu. Snad mě bude bavit nerezové gastronomické zařízení vyrábět.