Blog

Jak na zabezpečení chaty

Právě teď podzimním období jsou chalupy a chaty velkým lákadlem pro nenechavé prsty mnohých zlodějíčků. Rekreační objekty stojí velmi často na samotách, nebo mimo osídlené oblasti, a tak nehrozí lapkům velké riziko toho, že by je někdo při jejich činech odhalil.

Chaty navíc nepředstavují jen výhled na snadný lup, ale také na bohatou kořist – vybavení dílny, zahradní nářadí, vybavení domácnosti, ale také starožitnosti a jiné cennosti. Tento majetek se dá také velice rychle zpeněžit, a proto mají v těchto dnech policisté plné ruce práce a majitelé oči pro pláč. Přitom by jen stačilo svůj majetek důkladně zabezpečit.

 

U rekreačních zařízení porušují jejich majitelé nejčastěji jedno z nejdůležitějších pravidel zabezpečení – své cenné předměty nechávají rozmístěné různě po svém pozemku ve špatně zabezpečených garážích, kůlničkách, nebo stodolách, které jdou obecně špatně chránit.

Hlavní zásady zabezpečení chaty

  1. Upozorněte zloděje hned při vstupu, že lup na vašem pozemku nebude mít snadný. Použijte hned u vstupní branky dostatečně kvalitní zámek.
  2. Věnujte péči zabezpečení všech vstupních dveří, i těch méně podstatných – častou chybou je, že rekreanti kvalitně zabezpečí jen hlavní vchodové dveře, ale např. na dveře od kotelny, které jsou propojené s hlavním objektem, zapomenou. Na hlavních zámcích nešetřete! Pro jistotu pořiďte jak ochrany proti destruktivním i nedestruktivním metodám vniku.
  3. Stejnou pozornost věnujte také oknům. Tou nejsnazší volbou jsou mříže, můžete ale také pořídit uzamykatelné okenice, nebo bezpečnostní folie.
  4. Důkladně také zabezpečte neobvyklé vstupy, jako jsou vikýře, sklepní okénka, nebo šupny na uhlí do sklepa.
  5. Pokud je to možné, uzamykejte i dveře, které se nachází uvnitř zabezpečeného objektu.
  6. Objekty s nářadím, jako jsou například kůlny, uzamkněte kvalitními visacími zámky, nebo uzamykatelnými petlicemi. Pokud se ovšem v objektu nenachází žádný majetek, ponechte raději zámky otevřené – předejte tak jeho zničení.
  7. Cenné a drahé nářadí, nebo stroje se vyplatí zabezpečit zvlášť.

Češi postupně začínají zabezpečovat

Škody způsobené lupičem v rekreačních oblastech se průměrně pohybují kolem 20.000 Kč.  Tato částka je sice podstatně nižší v porovnání s průměrnou škodou způsobenou vykradením domu nebo bytu (50.000 Kč), ale rozhodně to suma, kterou by rekreanti jen tak „hodily za hlavu“.

 

Chataři a chalupáři si přitom za plno nepříjemností mohou sami. Podceňují  výše zmíněné základy  zabezpečení vlastního majetku, přitom tyto rady  vycházejí ze „zdravého“ rozumu. Tento fakt všem může být způsobem tím, že ne každý se dokáže vžít do mentality lupiče.

 

„Nepřizpůsobení se hlavním zásadám zabezpečení rekreačního objektu je problém vyskytující se dlouhodobě“, komentuje Vladimír Linhart jednatel společnosti HG-SECURITY s.r.o., která se již 19 let pohybuje v bezpečnostních službách. „Během výkonu našich služeb se velmi často setkáváme s řadou vážných prohřešků od otevřených vstupních branek, po staré zámky až po nezabezpečený majetek uvnitř chat. To nám práci komplikuje a zlodějům naopak.“ Situace se podle slov pana Linharta ale lepší  a chataři si své chyby začínají uvědomovat.

Pomoc bezpečnostní agentury

K zabezpečení svého objektu lze také využít služeb bezpečnostní agentury.  Které může v nasmlouvaných dnech a časech objekt překontrolovat a zjistit, zda  zde není, nebo nebyl  páchán trestný čin. Těmito službami „suplují“ služby police ČR, která rekreační objekty prochází plošně řádově 1x do roka.

 

Aj Banská Bystrica má solárny systém na bytovom dome od Thermosolaru

THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odovzdal do užívania solárny systém na ohrev teplej vody v bytovom dome v Banskej Bystrici, v mestskej časti Sásová na Javorníckej ulici. Solárny systém tvorí 30 slnečných kolektorov TS 500 rozdelených do 3 polí po 10 kusov a dva zásobníky na teplú vodu, každý s objemom 2000 litrov a príslušenstvo. Systém ohrieva vodu pre 98 bytových jednotiek, v ktorých býva okolo 250 osôb. Ide o ďalšiu z radu inštalácií ktorá je dôkazom, že využitie slnečnej energie je možné aj bez štátnych dotácií. Informoval o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

,,Studená voda sa ohrieva v dvoch solárnych paralelne zapojených zásobníkoch s akumuláciou tepla do 4000 l vody (2x 2000 l zásobník) a následne sa vo výmenníku podľa potreby dohreje na požadovanú teplotu. Objem teplonosnej kvapaliny v systéme je 450 l. Predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 45 MWh. Slnečné kolektory sú orientované na juhozápad. Pôvodne sa malo montovať 30 kusov TS 300 a 3000 l akumulácie. Pri rokovaniach sa však vyskytla otázka zväčšenia systému ako bol pôvodne navrhnutý. Potrubie aj ostatné prvky systému boli dimenzované tak, že je možné jeho rozšírenie o ďalšie pole kolektorov v prípade, že by vznikla v budúcnosti takáto požiadavka. Oceľová nosná konštrukcia bola robená na základe statického návrhu na mieru pre túto inštaláciu a jej montáž prebehla, okrem vyloženia na strechu, bez použitia ťažkej techniky,“ vysvetlil A.Gottas.

Dodal, že začiatok komunikácie a prvé kroky boli spravené už v roku 2016, keď bol vypracovaný projekt pre solárny systém na bytovom dome. Po dvoch neúspešných rokoch podávania žiadostí o štátnu podporu sa obyvatelia bytového domu rozhodli, že si solárny systém dajú na dom namontovať aj bez štátnej podpory. Stalo sa tak na jar 2018. Oproti pôvodnému projektu sa urobili zmeny typu kolektorov a veľkosti akumulačných nádrží.

,,Umiestnenie 2 kusov zásobníkov, každý s objemom 2000 l, do technickej miestnosti bolo urobené cez betónový panel, do ktorého bol vyrezaný otvor špeciálnou pílou. Dva betónové bloky, ktoré boli vypílene, sa vybrali za pomoci hydraulickej ruky, umiestnili sa zásobníky a bloky betónového panelu boli umiestnené späť bez väčších známok po akejkoľvek manipulácii. Celá operácia pílenia panelu a jeho zamurovania bola urobená v jeden deň. V priebehu inštalácie vznikli menšie komplikácie, z ktorých najväčšia bola tá, že dodávateľ zásobníkov nedokázal dodržať dohodnutý termín dodania a preto sa odovzdanie diela predĺžilo o 3 týždne od plánovaného termínu,“ konštatoval A.Gottas.

Tento rok na jar nainštaloval THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. solárny systémna ohrev teplej vody aj v bytovom domena ulici Študentskej vo Zvolene. Slúži pre 30 bytov, v ktorých býva cca 90 ľudí. Spolu bolo inštalovaných 16 kusov kolektorov TS500, ktoré boli umiestnené na pomocnej konštrukcii na dvoch výťahových búdkach. Studená voda sa ohrieva v dvoch zásobníkoch po 1000 l a predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 24 MWh.
Obe tieto tohtoročné zákazky pre bytové domy na Slovensku, spolu s desiatkami ďalších realizácií pre bytové domy v SR i v zahraničí opäť potvrdzujú, že solárne systémy na bytových domoch sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni cca 10 rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí spotreba teplej vody. Zvyšovaním počtu kolektorov síce stúpa percento pokrytia energie zo slnka, ale klesá energetický zisk z jedného kolektora (kWh/m2 za rok) a rastie cena za realizáciu. Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody solárnym systémom v bytovom dome je preto max. 50 – 60%.

Solárne systémy na bytových domoch
Kým pri rodinných domoch vieme slnečné kolektory použiť aj na podporu vykurovania alebo ohrev bazéna, pri bytových domoch vzhľadom na rôzne obmedzenia (prírodné a fyzikálne zákony, priestorové možnosti, …) sa využívajú spravidla len na prípravu teplej vody.
Aké komplikácie môžeme očakávať
Prvou komplikáciou spravidla býva získanie súhlasu dostatočného počtu majiteľov bytov žijúcich v bytovom dome a rozhodnutie, že majú záujem o solárny systém. Druhou prekážkou býva získanie súhlasu súčasného dodávateľa tepla k inštalácii solárneho systému. Preto treba súčasného dodávateľa tepla kontaktovať ešte pred oslovením THERMO|SOLARU.
Aké informácie potrebujeme
– ročnú spotrebu teplej vody (z vyúčtovacej faktúry)
– súčasný spôsob ohrevu vody
– spôsob doohrevu vody po inštalácii slnečných kolektorov
– výkres strechy, orientácia, príp. typ strešnej krytiny
– informáciu, či je k dispozícii miestnosť (priestor) na umiestnenie solárnej technológie (zásobníky, expanzné nádrže, napojenie na súčasnú technológiu, …)
Čo dostanete od THERMO|SOLARU
Kompletný návrh solárneho systému s predpokladaným ročným energetickým ziskom a očakávanou úsporou (spravidla niekoľko variant). Na požiadanie vie zabezpečiť kompletný projekt na realizáciu solárneho systému.
Dôkaz kvality
Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje THERMO|SOLAR záruku 12 rokov, čo je najdlhšia záruka na európskom trhu. Na ostatné komponenty poskytuje záruku podľa záruk poskytovaných dodávateľmi, čo je spravidla 2 alebo 5 rokov. Ako referencia môžu poslúžiť najstaršie kolektory, ktoré fungujú k spokojnosti majiteľa už vyše 40 rokov.
Výška investície
V závislosti od veľkosti solárneho systému sa najčastejšie pohybuje v rozpätí od 20.000 € do 60.000 €. V prípade nízko podlažného bytového domu môže byť táto čiastka aj nižšia a naopak, pri zásobovaní väčšieho počtu objektov, môže dosiahnuť aj vyššiu hodnotu.
Návratnosť investície
Záleží na viacerých faktoroch. Spravidla je na úrovni 10 rokov. Príkladom veľmi dobrej návratnosti pod 10 rokov môže byť solárny systém na bytovom dome v Tvrdošíne.
Dotácie na slnečné kolektory od štátu
Podporu od štátu môže dostať len bytový dom, ktorý nie je pripojený na centrálne zásobovanie teplom (CZT). V prípade, že je táto podmienka splnená, tak sa ešte skúma, či je v jeho blízkosti sieť CZT vybudovaná, a či je možné danú budovu k tejto sieti pripojiť. Ak centrálny dodávateľ tepla potvrdí možnosť pripojenia, zmarí tým aj poslednú šancu bytového domu na získanie podpory od štátu. Solárne systémy sú však pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu.
Čo robiť v prípade záujmu o návrh solárneho systému
Kontaktovať THERMO|SOLAR na telefónnom čísle +421-45-601 6080 alebo sa priamo obrátiť na jeho technických konzultantov.

 

Jak vyčistit tiskovou hlavu?

Máte někdy pocit, že vaše tiskárna netiskne tak kvalitně, jako dříve? Ztrácejí se barvy, či tisk není tak ostrý? Je pravděpodobné, že problém spočívá ve vaší tiskové hlavě. Jak tento problém řešit? V tomto článku se zkusíme podívat na možná východiska a nalézt nejoptimálnější řešení.

Proč barvy zasychají?

Jak je možné, že inkoust vlastně v trysce zaschne? Hlavním důvodem, je malá vytíženost tisku. To zapříčiňuje vypařování těkavých látek (např vody) a tím se zvyšuje hustota inkoustu až do doby kdy změní kapalné skupenství v pevné a vznikne tak tuhý nános na trysce. Ten pak znemožní průchod inkoustu.

Dalším důvodem může být častý tisk na fotopapír. Ty obsahují takzvaný kationtový fixér který způsobuje zanášení trysek. V tomto případě však většinou stačí pročistit trysky pomocí počítače (viz níže). V ojedinělých případech je nutné přistoupit k manuálnímu čištění.

Jak však při čištění postupovat? Jsou dvě možnosti. Jak to tak bývá, tak jedna je jednodušší, ale méně účinná a druhá prakticky obtížnější, ale s lepšími výsledky. V následujících řádcích si obě popíšeme:

Čištění za pomoci počítače / tiskárny

Prvním řešením, na které byste měli myslet, je zkusit vyčistit tiskovou hlavu skrze počítač, či ovládací panel tiskárny. Pokud režim čištění hlavy spustíte, tak se tiskárna bude snažit “profouknout” trysky velkým množstvím inkoustu, protože sám inkoust obsahuje látky, které pomáhají rozpouštět zaschlou barvu. Většinou tento krok vyřeší váš problém a tisk se vrátí k původní kvalitě. Musíte si být však jistí, že v kazetě je dostatek inkoustu, aby ho mohla tiskárna použít k pročištění trysek. Někdy je ovšem tryska natolik zaschlá, že tento krok nepomůže. V tom případě se musíte připravit na to, že si mírně “ušpiníte ruce”:).

Ruční čištění

Vyjmutí tiskové hlavy

Další možností, jak trysku zprůchodnit, je použít speciální čistící roztok. Za prvé musíte tiskovou hlavu z tiskárny vyjmout. Ujistěte se však, že cartidge ve vaší tiskárny není vložená napevno a je možné ji vyjmout. Pokud jste zjistili, že tisková hlava vyjmout nejde, tak se obraťte na servis, který vám s vyčištěním trysek pomůže. Pokud jde tiskovou hlavu vyjmout, tak se můžete pustit do samotného čištění

Samotné čištění

Zdali máte připravený čistící roztok, tak se pusťte do jeho aplikace na tiskovou hlavu. K tomu budete potřebovat nejlépe vatovou tyčinku. Tu namočte v čistícím roztoku a velice opatrně přetřete trysky tiskové hlavy. Tento postup můžete několikrát zopakovat, abyste si byli jistí, že se čištění zdařilo. Pokud máte hotovo, tak vložte tiskovou hlavu zpět do tiskárny a zkuste samotný tisk na jakémkoliv dokumentu. Pokud i po této proceduře se vám zdá, že kvalita tisku se nezlepšila, tak jí zaneste do servisu. Druhou možností je zakoupení zbrusu nové tiskové kazety.

 

Strávte Vianoce alebo Silvestra na Zámku Vígľaš, zabavíte sa s celou rodinou

Pokiaľ chcete stráviť záver roka netradične a okrem zábavy si dopriať aj wellnes a kulinárske špeciality, tak si zvoľte pobyt na ozajstnom zámku. V sídle piatich uhorských kráľov vo Vígľaši je dnes štvorhviezdičkový Zámocký hotel The Grand Vígľaš, ktorý poskytuje nadštandardné služby. Na Zámku Vígľaš sa budete cítiť ako na ozajstnom zámku, so všetkým pohodlím a starostlivosťou aká k tomu patrí.Informuje o tomriaditeľ hotela Tomáš Sokologorský.

,,Či si už zvolíte čarovné Vianoce v rozprávkovom prostredí nášho zámku, alebo zábavný Silvester na Zámku s Mariánom Čekovským, neoľutujete. O program na záver roka tak budete mať postarané. Neprídete ani o tradičné vianočné jedlá, leboštedrovečerný bufet ich bude zahŕňať, neminie vás ani vianočný darček.Rovnako vás nesklame ani Silvestrovský večer so slávnostnou večerou a bufetom, zábavným programom s hlavnou hviezdou večera Mariánom Čekovským, bohatou tombolou a ohňostrojom. Stačí sa len rozhodnúť a včas si rezervovať pobyt,“ pozýva T.Sokologorský.

Pobytový balíkČarovné Vianoce na Zámkuje k dispozícii v dňoch23. až 25. decembra 2018 a pobyt za začína od 149 eur na osobu a 2 noci. V cene balíka je zahrnuté: príjemné ubytovanie v historických izbách, raňajky a večere podávané formou bufetových stolov, vianočný darček, vianočná prehliadka zámku, 2-hodinový vstup do wellness počas každého dňa pobytu,welcome drink, wifi a parkovanie.

Pobytový balíkSilvester na Zámku s Mariánom Čekovskýmv dňoch29. decembra 2018 až 1. januára 2019 stojí od 309 eur na osobu a 3 noci. V cene balíka je zahrnuté: príjemné ubytovanie v historických izbách na 3 noci, raňajky a večere podávané formou bufetových stolov, Silvestrovský večer,2-hodinový vstup do wellness počas každého dňa pobytu, welcome drink, darček na izbe, wifi a parkovanie, animačný program pre deti adospelých.

Nemusíte však čakať až na koniec roka, zámok môžete navštíviť kedykoľvek. V ponuke hotela sú pravidelne akciové balíky a okrem toho aj celoročné pobytové balíky (Zámocký, Romantický, Wellness). Pri všetkých je možné využiť na viac nocí jednotný doplatok 59 eur za osobu a noc. Doplatok zahŕňa ubytovanie, polpenziu a vstup do wellness.Ceny uvedené na vizuáloch platia pri ubytovaní v izbe classic. Za ubytovanie v izbe vyššieho štandardu účtujú doplatok. Doplatok za zviera je 15 eur za noc. Hotel má špeciálne na tieto účely vyčlenených niekoľko Superior izieb. Ubytovanie a strava zdarma je pre deti do 5,99 rokov bez nároku na lôžko.Strava pre deti od 6 do 11,99 rokov sa účtuje vo výške 50% z ceny pre dospelú osobu.

Hotel disponuje 55 izbami v ôsmich kategóriách. Všadeprítomný nádych histórie a elegancie umocňuje pocit pobytu na zámku. Chutný obed alebo romantickú večeru si môžete vychutnať v ala carte reštaurácii Ava Simone. Pre ubytovaných hostí slúži aj hotelová reštaurácia Anjou Cour a štýlový Dragon Cigar bar.Kongresové sály a salóniky situované v historických aj moderných priestoroch zámku, sú určené najmä pre firemnú klientelu, teambuildingy a školenia. Rytierske sály sú vhodné zas pre spoločenské podujatia, ceremónie a tiež cirkevné obrady.

Dýchne na vás história
História Zámku Vígľaš, sídla piatich uhorských kráľov, je mimoriadne bohatá. Zámok Vígľaš je spomedzi slovenských hradov a zámkov najviac opradený ,,dračou históriou“. Nejde o legendu, ale ozajstné dobové zoskupenie šľachticov pod vedením kráľa Žigmunda, ktoré malo znamenie draka ako symbol boja proti Turkom. Rad Drakazaložil 12. decembra 1408 rímsky cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský spolu s manželkou ako svetský rytiersky Dračí spolok, alebo Rád Draka (lat. Societas draconis) podľa vzoru Rádu svätého Juraja–Drakobijcu (zal. 1318).Rád mal pôvodne 24 (niekde sa uvádza 26) členov z radov európskej šľachty, vrátane samotného Žigmunda a jeho druhej manželky Barbary Celjskej. Okrem toho mal rád ešte čestných členov.V roku 1431 Žigmund významne rozšíril počet členov rádu. Po jeho smrti postupne stratil rád na význame.Znakom rádu bolo stočené telo draka s chvostom obtočeným okolo krku. Na chrbte je rozťatý červeným krížom sv. Juraja.
Formálnym účelom Rádu draka, obnoveného kráľom Žigmundom, bola obrana kresťanskej viery, resp. boj proti neveriacim (najmä Turkom) a neskôr aj proti heretikom (husitom). Faktickým cieľom však bola snaha o upevnenie kráľovskej moci. Členstvo v ráde prinášalo šľachticom zvláštne výsady. Riadni členovia mali právo zúčastniť sa prerokovania štátnych záležitostí. V prípade smrti člena mal kráľ povinnosť chrániť vdovu a siroty.Žigmund tiež členstvom v ráde „odmenil“ mnohých lojálnych šľachticov v Uhorsku i za jeho hranicami.
V tom období sa rytieri tešili veľkej popularite a Dračí rád patril vo svojej dobe k jedným z najpopulárnejších a najvýznamnejších svetských rytierskych rádov. Postupom času sa zmenil z uzavretého spoločenstva na reprezentatívny a exkluzívny otvorený spolok európskeho významu a prijatie do rádu sa stalo vysokým vyznamenaním.Po Žigmundovej smrti stratil Dračí rád na svojej vážnosti, hoci sa jeho ikonografia zachovala na erboch niekoľkých šľachtických rodov.

Národná kultúrna pamiatka
Zámocký hotel The Grand Vígľaš**** leží v srdci Slovenska, neďaleko mesta Zvolen v obci s rovnomenným názvom. Dnes je Zámok Vígľaš zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatoka je symbolom nového trendu v hotelierstve na Slovensku. Veľkorysá rekonštrukcia prináša návštevníkom zámku návrat do obdobia gotiky, renesancie i baroka a je aristokratickým skvostom nielen podpolianskeho regiónu, ale aj Slovenska. Návštevníci môžu vidieť aj zbierku zbraní v rytierskych sálach a na chodbách. Prvé nádvorie je prístupné širšej verejnosti, druhé nádvorie je vyhradené pre ubytovaných hostí. Ruiny zámku odkúpil od obce súkromný investor –spoločnosť Zámok Vígľaš v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt jeho obnovy pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v septembri 2013 a začiatkom septembra 2014 bol slávnostne otvorený ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb.
Samostatnou kategóriou doplnkových služieb je hotelové wellness centrum, Wellness – Queen Barbara Spa. Ubytovaným hosťom je k dispozícii bazén s protiprúdom, vírivka, infrasauna, fínska sauna, ochladzovací bazén, ako aj rôzne druhy masáží.

Viac informácií je na www.grandviglas.com
Rezervácie: 045 5245795-96, recepcia@grandviglas.com

 

Jste s kočárkem Bugaboo spokojení?

Ráda bych věděla, jaký je váš názor na kočárky Bugaboo. Já jsem si jeden od této značky vyhlédla a zvažuji jeho koupi. Jelikož se tyto kočárky řadí mezi ty dražší, tak si chci koupi pořádně promyslet. Nikdo v mém okolí jej nemá a tak se o tom nemám a kým pobavit. Prodejní asistent v obchodě mi jej samozřejmě vychválil. Myslím si, že jsou kočárky Bugaboo velice kvalitní a tak si asi jeden z nich pořídím. Termín porodu mám za dva měsíce a tak už mám nejvyšší čas si kočárek pořídit. Čekáme chlapečka a tak bude v chlapeckých barvách. Nejvíce by se mi líbil šedý. Tenhle barevný odstín se mi zdá i velice praktický. Mohla bych jej pak časem využít i na další dítě. Ke kočárku Bugaboo bych si ještě přikoupila nějaké doplňky. Koukala jsem, že prodejci nabízejí fusaky, deky, přebalovací tašky a držáky nápojů. Určitě bych si vše pořídila, abych to měla komoletní. Ještě si počkám na váš názor a uvidím, jak se nakonec rozhodnu. Můžete mi sem napsat vaše zkušenosti. Jsem si velice dobře vědoma, že tyto kočárky budou mít své odpůrce, ale i zastánce. Snad na ně neuslyším nějakou velkou kritiku. Moc se mi líbí a ráda bych si jeden kočárek Bugaboo pořídila. Pokud jej máte, tak mi napište, proč jste si je pořídili.

 

Ráda bych věděla, jak se dělá seo optimalizace pro internetové vyhledavače

Studuji IT odor a moc ráda bych se více dozvěděla o pojmu seo optimalizace pro internetové vyhledavače. Obecně se o toto odvětví ráda zajímám a tak bych velice ráda navštívila nějakou odbornou přednášku, kde bych se dozvěděla více informací. Ráda bych věděla, jak to celé funguje i v praxi. Teorie je totiž jedna věc a praxe druhá. Jsem v tomto oboru úplný začátečník a tak všemu ještě nerozumím. Ráda se ale vzdělávám a tak bych byla moc ráda, kdyby se mi naskytla možnost nějaké přednášky na téma seo optimalizace pro internetové vyhledavače. Zatím jsem nic takového nenašla a popravdě ani nevím, jestli někdo něco takového pořádá. Musím se zeptat i ve škole. Třeba mi některý z profesorů poradí, kde bych se mohla dozvědět další informace. Již zmiňované seo optimalizace pro internetové vyhledavače probírat ve škole asi moc nebudeme. Učitel se o tomto tématu zmiňoval jen okrajově. Myslím si, že bych se mohla více informací dozvědět na nějakém kurzu či přednášce. Doufám, že něco takového najdu a budu se moci dozvědět vše, co mě zajímá. Pokud o tom něco víte, tak se moc těším na vaše reakce. Třeba se tu najde někdo, kdo se na seo optimalizace pro internetové vyhledavače specializuje.

 

Kočárek Stokke doma zatím nechci

Včera mi volal prodejní asistent z obchodu, kde jsem si objednávala kočárek Stokke. Prý už si jej můžeme vyzvednout. Mám z toho obrovskou radost. Jelikož jsem ale ještě neporodila, tak jej nechci mít doma. Jsem docela dost pověrčivá, tak bych nerada něco zakřikla. Byla zde i možnost, abychom si kočárek Stokke necvhali přímo v obchodě. To se mi ale také nechce. Moc se na něj těším a tak jej uložíme v kým rodičům do mého bývalého dětského pokojíčku. Doufám, že si manžel udělá zítra čas a společně pro kočárek dojedeme. Musíme jet až do Prahy a tam se autem sama bojím. Potřebuji, aby tam jel manžel se mnou, protože bych do tohoto obchodu snad ani netrefila. Nachází se někde, kde to vůbec neznám. Sice máme v autě navigaci, ale i s tou já se dokážu ztratit. Těším se až si kočárek Stokke vyzvednu a vyzkouším si jej. Až si pro nás manžel pojede do porodnice, tak se pro kočárek k mým rodičům stavíme. Moc se těším až bude porod za mnou. Bude to mé první dítě a tak už se pochopitelně i trochu bojím. Vůbec nevím, co mě čeká, ale doufám že to zvládnu a bude vše v pořádku. Zatím nejsou žádné komplikace a celé těhotenství probíhá na jedničku. Snad budeme s kočárkem Stokke spokojeni a bude v něm našemu děťátku dobře.

 

Víte, že se dají v hotelu Artaban pořádat firemní akce?

Bydlím nedaleko hotelu Artaban a až teď jsem zjistila, že se v něm dají pořádat firemní akce. Vůbec nechápu, že jsem to nevěděla dřív. Občas se mi zdálo divné, že je kolem tohoto hotelu hodně aut a lidí, ale vůbec mi to nedošlo. Nyní jsem to zjistila a to jen úplnou náhodou. Potkala jsem totiž jednu svojí bývalou spolužačku se kterou jsem se neviděla několik let. Bavily jsme se o rodině, dětech a bydlení. Když jsem této kamarádce pověděla, že bydlím v Žirovnici, tak ona mi řekla, že před nedávnem se zde zúčastnila nějaké firemní akce. Prvně jsem si myslela, že se asi spletla, ale měla pravdu. Opravdu navštívila hotel Artaban. To je opravdu skvělá náhoda, protože tato kamarádka žije v zahraničí a sem už moc často nejezdí. Jsem velice ráda, že jsem jí potkala. Vyměnily jsme si kontakty a určitě si alespoň napíšeme. Bylo to příjemné shledání. Slíbila mi, že až se zde zase bude někdy firemní akce účastnit, tak se mi určitě ozve a zajdeme spolu alespoň na kávu. Teď neměla čas, protože byla zrovna na cestě do Prahy na letiště. Jsem moc ráda, že jsme se potkaly. Jako maldé dívky jsme se spolu hodně kamarádily a moc ráda a tyto časy vzpomínám. Doufám, že se do hotelu Artaban také na nějaké firemní akce podívám.

 

Ještě jsem nepořídila palety

Už asi týden objednávám palety a pořád jsem se k tomu ještě nedostala. Pořád řeším něco jiného a nemám na to čas. Potřebuji na to alespoň hodinku klidu, abych se podívala na nabídky jednotlivých prodejců. Jsem doslova zavalena pracovními povinostmi a nemám na nic dalšího čas. Doma se musím starat o děti a domácnost a tak nepřipadá v úvahu, abych si práci brala domů. Začala škola a tak se musím věnovat dětem. Večer padnu do postele únavou a na palety už si samozřejmě vůbec nevzpomenu. Jelikož je ale nutně potřebujeme, tak je musím za každou cenu tento týden objednat. Snad na to zase nezapomenu. Možná poprosím o pomoc svojí kolegyni. Mám toho opravdu hodně a vůbec nic nestíhám. Kdyby to bylo jen trochu možné, tak palety objednám sama, ale obávám se, že to zase nestihnu. Dnes jedu na služední cestu a vracím se ve čtvrtek. O děti se bude muset tentokrát postarat manžel. V pátek mě čeká jedna velice důležitá pracovní schůzka a tak nevím, jak to všechno zvládnu. Pokud by byla moje kolegyně ochotná palety objednat, tak bych jí za to byla neslutečně moc vděčná. Doufám, že si udělá čas a trochu mi pomůže. Já opravdu vůbec nic nestáhám a už jsem z toho pěkně nervózní. Potřebuji, aby omrkla nabídky všech prodejců a objednala ty, kterou budou za nejlepší cenu.

 

Vlnika je obchod, kde nakupuji pletací příze

Když jsem se seznámil s mou přítelkyní, tak mě opravdu překvapilo to, že ona je mladá žena, která má netradičního koníčka a to, že velice ráda háčkuje a plete. Neznám takřka nikoho, kdo by měl tento koníček. Když jsem se ptal přítelky na to, poč má právě tento koníček tak ráda, tak mi odpověděla, že je to především proto, že je za ní vidět hromada práce a nějaký kreativní výsledek. Když jsem tedy uvažoval o tom, co bych jí mohl koupit za dárek jen tak, který by jí udělal radost, tak jsem dospěl k názoru, že bych jí mohl koupit nějaké pletací příze, protože co jsem si všiml, tak jí pomalu docházejí a tak se mi také zmínila, že si je musí nakoupit. Já jsem tedy jednoho večera sedl k počítači a začal jsem hledat nějaký kvalitní a spolehlivý obchod, kde bych pletací příze mohl nakoupit. Podle recenzí jsem si dohledal, že mnoho lidí si velice pochvaluje obchod jmenující se vlnika, kde jsem si také objednal pletací příze pro svou přítelkyni. Vím, že bude mít velikou karost, až jí tyto příze dám. Moc se na to těším. Pokud i vy tedy chcete udělat svým dívkám radost, tak jim zkuste koupit něco, co mají opravdu rády.

 

Nákup autosedačky Cybex je jasnou volbou

Já jsem se nedávno dozvěděl, že se stanu poprvé otcem a protože nemám absolutně žádné zkušenosti, tak proto jsem ani nevěděl, zda se mám více radovat, nebo se obávat toho, co mě čeká. Zejména jsem měl strach z toho, že až se miminko narodí, tak nebudu mít vše, co budu potřebovat a prostě nebudu připravený. Naštěstí jsem si na internetu nalezl takový check list, podle kterého pojedu a tak snad na nic nezapomenu. Začal jsem si tedy nakupovat nějaké věci a jako první jsem si vybral autosedašku. Jako o vše ostatním jsem nevěděl, jakou bych si měl koupit a tak jsem hledal na internetu. Zde jsem nalezl hned několik článků, recenzí a testů, kde jsem se mohl dočíst, že nejlepší jsou autosedačky značky Cybex. Proto jsem neváhla a našel jsem si jednu autorizovanou prodejnu, kde opravdu autosedačky Cybex prodávají a tak jsem se do této prodejny vydal. Měl jsem velikou radost, když jsem autosedačku vybral, koupil a přinesl domů, protože jsem věděl, že mám jednu věc koupenou a o jednu věc méně na checklistu. Nyní mě čeká ještě mnoho zařizování a nakupování, ale autosedašku Cybex již mám.

 

Zajímám se o průmysl 4.0

Asi každý člověk na celém světě má nějakého koníčk a má něco, o se opravdu zajímá. Já nejsem pochopitelně výjimkou také mám jedno takové téma, které mě již dlouho fascinuje, i když není úplně tak staré. Já se hodně moc zajímám o průmysl 4.0, protože to je oblast, kam bude lidstvo a jeho výroba za nedlouho směřovat. Je to také oblast, která podle mého názoru připraví mnoho lidí o práci, protože jak jistě víte, tak průmysl 4.0 je vlastně robotizace a automatizace výrobních procesů. Do budoucna se opravdu stane to, že roboti nahradí většinu pracovních míst. Je to ale zatím hudba opravdu vzdálené budoucnosti, ale věřte mi, že taková situace opravdu nastane. Samotný průmysl 4.0 má několik oblastí, které jsou podle mě hodně moc zajímavé a já v tomto článku je nechci moc rozmazávat, protože kdo o toto téma bude mít zájem, tak si jistě zjistí více info třeba na interentu, kde je nespočet článků na téma průmysl 4.0. Myslím, že toto táma je fascinující a každý by se o něj měl alespoň trošku zajímat, protože budoucnost nezastavíš a kdoví jak dlouho to bude trvat, než průmysl 4.0 opravdu převezmě pomyslný výrobní trůn.

 

Začnu pracovat v salonu Kia Vysočina

Když se zeptáte kohokoliv na světě, tak zjistíte, že každý má nějakou práci, kterou chce dělat a nějakou kterou dělat nechce. Lidé jsou ruzní a tak to, co jeden naprosto odmítá, tak druhý velice rád provede. Já mám také pochopitelně práci, kterou bych chtěl dělat, ale bohužel se mi stalo to, že takovou práci, kterou preferuji jsem nemohl sehnat, tak jsem nastoupil do jedné fabriky, kde jsem zkoušel vydělat nějaké peníze a čekal a hledal jsem při tom takovou práci, kterou bych dělal moc rád. Když jsem v novinách objevil inzerát, že autosalon Kia Vysočina hledá prodejce, tak jsem neváhal ani chvilku a hned jsem se přihlásil, protože mi bylo jasné, že to je přesně taková práce, kterou hledám a kterou bych chtěl dělat. Jediný problém jsem viděl v tom, že pokud by mě opravdu Kia Vysočina chtěla přijmout, tak by bylo nutné počítat s tím, že se vše může opozdit, protože v továrně mám dvouměsíční výpovědní lhůtu a proto jsem měl oprávněný strach. Když mi jednoho dne zazvonil telefon a bylo mi sděleno, že bych mohl do salonu Kia Vysočina nastoupit, tak jsem měl radost a naštěstí jim nevadila ani ona výpovědní lhůta.

 

Hledám práci jako řidič dodávky

Asi každý má nějakou práci, kterou chce dělat a nějakou práci, kterou by nechtěl dělat. Já pochopitelně mám také profese, které preferuji. Asi nejvíce by se mi líbilo dělat řidiče dodávky, protože řízení je to, co mě neskutečně baví. Jelikož mi je teprve něco málo přes dvacet let, tak není divu, že mám řidičské oprávnění skupiny B. Časem bych si chtěl udělat také oprávnění na kaminon, ale to bude až si vydělám nějaké peníze. Když mi bylo osmnáct, tak jsem celé léto chodil na brigádu, abych si vydělal alespoň na řidičák na autombily. Hned po škole jsem tedy začal hledat zaměstnání jako řidič dodávky, protože jak jsem uvedl to je přesně ta práce, kterou bych chtěl dělat. Docela to trvalo nějakou dobu, než jsem něco našel, ale to bylo především proto, že jsem neměl mnoho zkušeností jako řidič a většina dopravců se obávalo toho, že jsem dost nezkušený a proto je tady riziko, že jim dodávku rozbiju. Naštěstí se našel jeden dopravce který im dal důvěru a u kterého jsem mohl nastoupit jako řidič balíkové služby. Tato práce dokonce překonala mé očekávání a bavila mě skutečně moc. Jsem rád, že jsem si našet něco, co mě opravdu naplňuje.

 

Prepojili dva skvosty – mesto UNESCO Bardejov a svetoznáme Bardejovské Kúpele

Plynulé prepojenie Bardejovských Kúpeľov s mestom Bardejov prinesie nový turistický singletrack HERKULES pre cyklistov i peších, ktorý dokončuje v týchto dňoch Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov. So samotnou realizáciou sa začalo 1.októbra 2018. Singletrack s dĺžkou cca 1,3 km začína pri benzínovej pumpe Slovnaft na konci Bardejova a končí na začiatku kúpeľov, kde sa napája na asfaltový chodník. Má charakter turistického singletracku, resp. tzv. doubletracku, šírku do 2,2 metrov a priečny sklon trasy je 5% kvôli odvodneniu. Informuje o tom riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov Radomír Jančošek.

,,Tento turistický chodník je obrovským obohatením nášho regiónu a rozšíri možnosti turistickej infraštruktúry. Realizuje sa ako singletrack, čo je metóda, ktorá kopíruje terén, prispôsobuje sa prírode, stromom a svahu, a nevyžadovala si výruby stromov. Hneď v úvode tejto trasy je mierne stúpanie na úseku cca 100 m s prevýšením cca 20 m.Aj kvôli tomu sme nazvali tento nový rodinný turistický chodník HERKULES, aby aj tí najmenší nadšenci si mohli zmerať svoje sily. Plánujeme umiestniť informačné tabule s kresbou HERKULESA ako zdoláva jednotlivé prekážky. Je to zároveň aj symbolika, pretože tento názov má aj najsilnejšie mineralizovaný prameň v Bardejovských Kúpeľoch. Následne chodník kopíruje krásnu prírodu a je bezpečný, vedie cez les a je dostatočne vzdialený od hlavnej cesty č.77. Trasa má prevýšenie iba niekoľko desiatok metrov a je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi,“ opisuje nové prepojenie R.Jančošek.

Dodáva, že ide o dočasné riešenie, keďže mesto Bardejov už dlhodobo pripravuje cyklochodník s pevným povrchom, osvetlením a doplnkovou infraštruktúrou, no proces brzdí vysporiadanie problémových pozemkov, kde nie je jasný vlastník (neprebehlo dedičské konanie). Mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele a. s. sú zakladajúcimi členmi OOCR Šariš Bardejov a veľmi im na prepojení záleží. Obyvatelia mesta UNESCO Bardejov, Bardejovských Kúpeľov a návštevníci regiónu sa dlhé roky dožadovali cyklochodníka, ktorý by spojil obe lokality. Odstránilo by sa tak nebezpečenstvo pohybu cyklistov a chodcov po frekventovanej ceste č.77.

,,Preto som prišiel ako riaditeľ OOCR s náhradnou iniciatívou vybudovania singletracku. Počas 4 mesiacov som osobne navštívil desiatky majiteľov pozemkova získaval od nich súhlasy o dočasnom prechode a vytvorení turistického chodníka. V súčasnosti sú hotové terénne úpravy a ostáva urobiť jemný posyp kameninou, aby sa pri dažďoch netvorilo na povrchu blato. Celkové náklady budú cca 23 000 eur a singletrack by mal byť v prevádzke zhruba o týždeň,“ konštatuje R.Jančošek.

O tom, ako sa toto úžasné dielo zrodilo, čo ho komplikovalo a že to bolo neľahké úsilie, R.Jančošek ďalej hovorí: ,,Som vášnivým cyklistom a spolu s mojimi synmi, počas našich jazdeckých výletov po singletrackoch ako sú Napoleon, Čerešenka, Family v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré realizovala naša OOCR Šariš Bardejov, mi skrsla myšlienka vybudovať takýto singletrack aj medzi Bardejovom a Bardejovskými Kúpeľami v lese a lone prírody. Nič komplikované, žiaden betón či asfalt okolo cesty. Jednoducho bezpečný a prechodný turistický chodník. Oslovil som pána Jána Tekla z Prešova, ktorý tieto singletracky v Bardejovských Kúpeľoch vybudoval, či by sme spoločne mohli nájsť riešenie a vhodnú trasu.“

Zdôrazňuje, že najťažšou časťou nebola samotná realizácia singletracku, ale nájdenie majiteľov daných pozemkov, ich oslovenie a osobné navštívenie. ,,Od júna až do konca septembra 2018 to boli 4 mesiace ťažkých rozhovorov, prosieb a argumentov, ako tento úsek, ktorý spoločne vybudujeme pomôže peším, chodcom, cyklistom, rodinám s deťmi a turistom. Niekedy to boli aj zabuchnuté dvere pred nosom. No po opätovnom navštívení sa dokázali prelomiť aj tie najsilnejšie ľady a ľudia dokázali podporiť a pochopiť náš zámer. Touto cestou chcem poďakovať všetkým majiteľom pozemkov, ktorí svojím podpisom a udelením súhlasu o dočasnom prechode cez ich pozemok, podporili toto dielo a umožnili vybudovať to, čo nášmu regiónu tak veľmi chýbalo. Taktiež veľká vďaka patrí mestu Bardejov, Bardejovským Kúpeľom a.s. a všetkým členom OOCR Šariš Bardejov za ich dôveru a podporu,“ odkazuje R. Jančošek.

S prispením OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov bola predpár dňami v Bardejovských Kúpeľoch dokončená aj obnova turistického okruhu Ostrá Hôrka. Tento turistický chodník má spolu 3 okruhy, najväčší meria 3,5 km, stredný 1,5 km a najmenší 1 km. Slúžiť bude bežkárom, horským cyklistom a turistom a je vhodný aj na prechádzky rodín s deťmi.

Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje takmer 40 km. Popri tom je na tomto území aj sieť vybudovaných, udržiavaných a navzájom prepojených piatich cyklotrás, s celkovou dĺžkou viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Teraz k nim pribudne HERKULES.

Na druhý polrok toho roka ešte pripravuje OOCR Šariš Bardejov ako partner projektu novú štvorjazyčnú cyklomapu AQUAVELO. Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou. V spolupráci so Štátnymi lesmi, ktoré dokončujú obnovu Jazierka Bardejovské Kúpele, plánujú aj obnovu oddychovej a rekreačnej zóny v okolí jazierka (drevené prvky, odpočívadla, altánky, mapy, koše, drevený mostík). Súčasťou by mal byť aj mini drevený park pre deti pri jazierku, prípadne mini lanový park v okolí jazierka. Pripravujú aj obnovenie turistických značení a trás, drevených turistických altánkov, exteriérových turistických máp, finančne podporia aj obnovu cyklochodníkov, turistických chodníkov a kultúrnych podujatí.

Kúpele pokoja
Samotné Bardejovské Kúpele sú situované v lesnom prostredí plnom kyslíka. Celý areál je udržiavaný a voľne prechádza do lesa. Bardejovské Kúpele boli v niektorých starších listinách označované za „kúpele pokoja“. V kúpeľoch sa nachádza pešia zóna a lesopark, ktoré ponúkajú pokoj a oddych od každodenného života. V areáli kúpeľov sa nachádza aj letné kúpalisko s vyhrievanou vodou, tenisové kurty a krytá tenisová hala, miniaturgolf, kyslíková dráha, turistické a cyklistické chodníky, Múzeum ľudovej architektúry – skanzen, kino, obchodné centrum.Medzi najnavštevovanejšie atrakcie kúpeľov, ktoré lákajú nielen našich klientov, ale aj obyvateľov okolia, patrí moderné Wellness SPA.

Lákavá história a kultúra
K najlákavejším destináciám regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov patrí okrem Bardejovských Kúpeľov aj samotné mesto Bardejov a od vlani aj Svidník s Duklou. Medzi atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova so sochou kata, Bazilika minor Svätého Egídia, bývalá Mestská radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska s expozíciou Šarišského múzea, Pamätník holokaustu a Bardejovské suburbium – Stará synagóga. Atrakciami okolia Bardejova je aj zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry.
K atrakciám severovýchodného Slovenska patrí aj mesto SVIDNÍK, s jeho Vojenským múzeom a priľahlou externou expozíciou ťažkej vojenskej techniky. V meste Svidník sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. V meste je vodný svet Aruthenia Svidník s krytými bazénami a wellness. K najnavštevovanejším miestam regiónu patrí Pamätník na Dukle.

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk