Víte jaké jsou nejpoužívanější metody svařování?

Published by smartom on

Nejpoužívanější metody svařování

Svařování spočívá ve vytváření nerozebíratelného spojení dvou kovů nebo případně jiných materiálů (např. plast) působením tepla, tepla a tlaku nebo pouze tlaku a podle potřeby s přidáním materiálu, který má stejné nebo podobné chemické složení jako svařovaný materiál. Pro svařování je potřeba funkční a kvalitní svařovací technika.

Metody svařování

Svařování tlakem

Při svařování tlakem vznikne svar vzájemným působením tepelné a mechanické energie. Existují tyto druhy svařování tlakem:

 • Svařování kovářské
 • Svařování elektrickým odporem
 • Svařování třením
 • Výbuchové svařování
 • Svařování ultrazvukem
 • Svařování tlakem za studena
 • Difúzní svařování
 • Svařování termitem tlakové

Tavné svařování

Při tavném svařování vzniká svar vzájemným působením tepelné a mechanické energie. Existují tyto druhy tavného svařování:

 • Svařování plamenem
 • Automatické svařování pod tavidlem
 • Svařování v ochranných plynech
 • Elektrovibrační navařování
 • Svařování plazmatem
 • Svařování termitem bez použití tlaku
 • Elektrostruskové svařování
 • Svařování pomocí svařovací pistole na přivařování svorníků
 • Svařování proudem elektronů
 • Svařování světelným paprskem (Laser)
 • Svařování elektrickým obloukem

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup